W załącznikach zostały omówione propozycje Wykładu monograficznego dla studentów II roku studiów magisterskich WF stacjonarne na semestr IV roku akademickiego 2016/17. Studenci pobierają deklarację wyboru wykładu (załącznik poniżej), wybierają jeden wykład z czterech oraz deklarację składają w dziekanacie do dnia 25 listopada 2016 roku. Zostanie uruchomiony jeden wykład, na który zapisze się najwięcej chętnych.