I rok studiów I stopnia Wychowanie Fizyczne stacjonarne proszony jest o składanie w dziekanacie deklaracji wyboru przedmiotu Filozofia lub Socjologia na semestr II-gi. Deklaracja dostępna jest w dokumentach do pobrania. Termin składania deklaracji: 22 grudnia 2016 roku.