36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
21.09-24.09.2017 Gdańsk
Podczas 36. Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dr hab. Jan Blecharz, prof. nadzw. wygłosił wykład pt. "Dlaczego współczesny sport potrzebuje psychologii?".