.

UWAGA STUDENCI I ROKU SUM WF!!!

 

ZAPISY do szkół na praktykę psychologiczno-pedagogiczną i praktykę nauczycielską w gimnazjum

odbędą się w dniach 6 i 7.02.2017 r. w godz. 9.00 do 13.00 w sekretariacie praktyk, pawilon III, pokój 318.

 

Jednocześnie informujemy, że studenci są zobowiązani posiadać w czasie praktyk aktualne ubezpieczenie od NNW.

W związku z tym, należy okazać dokument ubezpieczenia na czas trwania praktyki (czyli na semestr letni) w sekretariacie praktyk, najlepiej podczas zapisów.

 

ODPRAWA przed praktykami w gimnazjum odbędzie się w dniu 23. 02.2017 r. o godz. 8.00 w sali B.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA wszystkich studentów!

 

STUDENCI, KTÓRZY POSIADAJĄ ZALICZENIE z powyższych praktyk w wymaganym wymiarze

(praktyka psychologiczno-pedagogiczna w gimnazjum - 30 godz., praktyka nauczycielska w gimnazjum - 60 godz.),

lub zrealizowali praktyki w niepełnym wymiarze godzin, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny (12 6831095) z sekretariatem praktyk

w dniach zapisów na praktykę.

 

Sekretariat praktyk dla WF

Anna Teleśnicka-Piekarska