dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. nadzw.

Odkąd pamiętam pasjonowały mnie nauki przyrodnicze i sport. Zgodnie z tymi zainteresowaniami podjąłem studia w Krakowie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie ukończyłem w 1977 roku, a w roku następnym Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doktorat z badań nad wpływem wysiłków fizycznych na układ erytrocytarny ukończyłem w 1983 roku. Badania do doktoratu prowadziłem w Pracowni Hematologii i Toksykologii Doświadczalnej Zakładu Fizjologii UJ, a jej wspaniałemu kierownikowi prof. Zbigniewowi Dąbrowskiemu do dzisiaj jestem wdzięczny za niezrównany humor, pomoc i zachętę do pracy naukowej. W 2010 uzyskałem stopień dr habilitowanego. Do tej pory opublikowałem ponad 150 prac oryginalnych, poglądowych i rozdziałów w kilku książkach.

Specjalizację lekarską z rehabilitacji ogólnej ukończyłem w 1984 roku, a z medycyny sportowej w roku 1988. Jestem kierownikiem Zakładu Medycyny Sportowej AWF w Krakowie. Tu mieszkam i pracuję, także jako lekarz w poradni medycyny sportowej i konsultant wojewódzki w mojej ulubionej dziedzinie. Mam za sobą ciekawy staż naukowy w Zakładzie Fizjologii i Medycyny Sportowej w Medizinische Hochschule w Hannowerze (Niemcy) u prof. Böninga (1990), stypendium z American College of Sports Medicine w McMaster University w zakładzie nieodżałowanego profesora BarOra (1989), autora znanego testu do oceny wydolności anaerobowej " Wingate test", stypendium rządu belgijskiego w Zakładzie Fizjologii i Medycyny Sportowej Free University w Brukseli (1992/93) oraz krótka wizytę naukową w Narodowym Instytucie Sportu (INSEP) w Paryżu (2009).

Ponieważ trudno mi usiedzieć na miejscu, z moimi wspaniałymi kolegami z Zakładu Fizjologii zorganizowaliśmy wyprawę naukową do Tajlandii, Malezji i Singapuru (1991), oraz czysto turystyczną wyprawę do Mongolii i Chin. Ponieważ lubię podróże "szczególnie duże”, odwiedziłem Australię (1986) i zawędrowałem do RPA, gdzie pracowałem jako lekarz w Emergency Service Far East Rand Hospital w Johannesburgu (1991/92). Będąc tam nie mogłem nie odwiedzić Przylądka Dobrej Nadziei, a przy okazji znanego prowokatora naukowych dyskusji prof. Tima Noakesa. Był to bardzo ciekawy czas czas końca Apartheidu, czas narodowego referendum i początek nowych rządów w RPA.

Od 1997 roku rozpoczęła się nowa przygoda razem z Dr Gawrońskim zaczęliśmy wydawać czasopismo Medicina Sportiva. Startowaliśmy od zera i szczęśliwie wydajemy już piętnasty rocznik czasopisma, które zyskało sobie przychylność wielu czytelników krajowych i zagranicznych, a w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało 6 punktów.

Ze sportów preferuję dyscypliny indywidualne, umożliwiające osobistą refleksję i kontakt z przyrodą bieganie, jazdę na rowerze żeglarstwo, narciarstwo i nordic walking, czyli chodzenie z laseczkami ;). Ponadto preferuję jazz, dobrą książkę i dobry film.

Problematyka badawcza:

W opracowaniu...

Publikacje:

do roku 2008

od roku 2009