dr hab.  Marcin Maciejczyk

 

Problematyka badawcza:

1. Wpływ różnych form treningu fizycznego na wydolność tlenową i beztlenową.

2. Zmiany składu ciała pod wpływem treningu fizycznego.

3. Ocena wydolności fizycznej różnymi metodami u przedstawicieli różnych dyscyplin sportu/osób nietrenujących w różnym wieku.

4. Ocena ekonomii pracy oraz jej zmian pod wpływem treningu fizycznego.

5. Wpływ uszkodzeń mięśni na zdolności wysiłkowe organizmu oraz metody przyspieszania tempa regeneracji mięśni.

6.  Wyznaczanie progów metabolicznych oraz ocena kosztu energetycznego u osób trenujących/nietrenujących w różnym wieku

Publikacje:

do roku 2008

od roku 2009