dr hab. Tomasz Pałka

    Dr hab. Tomasz Pałka urodził się 27 listopada 1973 r. w Tarnowie, gdzie ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza o profilu biologiczno-chemicznym. Następnie podjął studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Rehabilitacja Ruchowa, które ukończył w 1997 r., uzyskując dyplom magistra rehabilitacji ruchowej.

Zainteresowania fizjologią człowieka rozwijał pod kierunkiem naukowców z Zakładu Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie: prof. zw. dr hab. Ryszarda Kubicy, prof. dr hab. Aleksandra Tyki oraz dr Adama Żuchowicza.

    Promotorem obronionej w 2005 r. dysertacji doktorskiej Tomasza Pałki pt. ”Wpływ ośmiotygodniowego treningu fizycznego mężczyzn w dwóch odmiennych temperaturach otoczenia na poziom wybranych reakcji fizjologicznych ustroju był prof. dr hab. Aleksandr Tyka. W 2014 r. na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej pt. „Reakcje fizjologiczne i biochemiczne organizmu judoków na pulsacyjne anaerobowe wysiłki fizyczne w różnych temperaturach otoczenia” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

    Dorobek naukowy  to 90 opracowań (prace twórcze oraz komunikaty z konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym - link poniżej). Oprócz tego - 29 ekspertyz z badań profesjonalnych sportowców w tym zawodników kadry narodowej: (koszykarzy Unii Tarnów (1996); piłkarzy T.S.SSA. Wisła Kraków (1997-2000, 2008); piłkarzy K.S. Hutnik Nowa Huta (1997); piłkarzy K.S. Cracovia (1997-1998, 2005-2006); piłkarzy K.S. Proszowianka (2001); zawodników kadry narodowej w snowboardzie (1997-2012); zawodniczek i zawodników kadry narodowej narciarstwa alpejskiego (1997-1999; 2010-2013); raport z badań fizjologicznych wydatku energetycznego pracowników zatrudnionych na wybranych stanowiskach w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu (1998-1999); zawodników kadry narodowej w piłce nożnej U-16 (2000); zawodników niepełnosprawnych kadry narodowej w piłce siatkowej  (2000-2005); zawodników  kadry narodowej w skokach narciarskich (2003-2005); zawodników AZS-Kraków w narciarstwie alpejskim (2005-2006); zawodników AZS-Kraków w łucznictwie (2005-2006); zawodników AZS-Kraków w snowboardzie (2005-2009); zawodników Judo K.S. Wisła,  K.S. Wolbrom i Czarni Bytom (2005-2006); zawodników KS Korona uprawiających pływanie (2007); zawodników kadry narodowej w łucznictwie (2007-2006); zawodników PZJ (2009); zawodników trialu rowerowego (2009); zawodników hokeja na lodzie (2009); zawodników i zawodniczek narciarstwa skiturowego (2009-2010); zawodników i zawodniczek tenisa stołowego (2009-2010), kadra- KOZTS (2010); zawodników uprawiających pływanie (2010); zawodniczek łyżwiarstwa szybkiego (2012); zawodników Judo K.S. Wisła (2012); zawodników niepełnosprawnych kadry narodowej w kolarstwie (2013); zawodników kadry narodowej w kajakarstwie górskim-slalomistów (2010-2013); zawodników kadry narodowej – paraolimpijczyków w narciarstwie alpejskim objętych przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014 (2013).

    W trakcie 19-letniej pracy Tomasz Pałki w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego wypromował około 50 prac magisterskich i 147 prac licencjackich. Jest także wykładowcą w Ogólnopolskim Programie Kształcenia Kadr Sportowych finansowanym z Projektu Unijnego „Kapitał Ludzki”, którego partnerem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach podnoszenia kwalifikacji dydaktyczno-naukowych odbył staże naukowe w Univerzita Komenskego Bratislava oraz 2014 r. staż zagraniczny w ramach Erasmus Teacher Mobility University of Presov - Słowacja.

Od 2012 r. został koordynatorem Uczelnianego Programu Mobilności Studentów „Most AWF”. Ponadto jest członkiem Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktoratów oraz Kierownikiem Zespołu dydaktycznego w Zakładzie Fizjologii i Biochemii AWF Kraków.

    Dr hab. Tomasz Pałka posiada liczne uprawnienia związane z uprawianiem sportów zimowych i letnich: instruktor narciarstwa zjazdowego, instruktor pływania, sternik motorowodny i ratownik WOPR. Posiada specjalizację z odnowy biologicznej.  Jego hobby to wędkarstwo, narciarstwo oraz turystyka.

 

Problematyka badawcza:

    W problematyce badawczej można wyróżnić kilka nurtów. Pierwszy związany jest z fizjologią środowiskową. Dotyczy on głównie zagadnień oceny zróżnicowania wysiłkowych mechanizmów termoregulacyjnych u ludzi zamieszkujących różne strefy klimatyczne. Wykorzystanie badań fizjologicznych dla potrzeb przemysłu, głównie zakładów pracy i sportu wyczynowego w celu optymalizacji programów treningowych to drugi dział badawczy. Trzeci krąg zainteresowań obejmuje problematykę fizjologicznych aspektów ćwiczeń fizycznych u osób niepełnosprawnych. Czwarty i zarazem ostatni dział działalności naukowej związany jest z odnową biologiczną. W szczególności obejmuje ona takie zagadnienia jak żywienie i suplementacja oraz ich wpływ na możliwości wysiłkowe.

Publikacje:

do roku 2008

od roku 2009