dr hab. Wanda Pilch

 

Problematyka badawcza:

W opracowaniu...

Publikacje:

do roku 2008

od roku 2009