Zakład Antropologii - Problematyka badawcza

Zarys tematyki badawczej:

 • Rozwój biologiczny dzieci i młodzieży w zależności od czynników środowiska społeczno-ekonomicznego i niektórych cech rodziców.
 • Związki morfofunkcjonalne i znaczenie czynnika ruchu w procesach ontogenezy.
 • Somatyczne i motoryczne efekty różnic społecznych i stylu życia w kondycji fizycznej osobników dorosłych.
 • Somatotypologia grup sportowych.
 • Metody prognozowania dorosłej wysokości ciała chłopców i dziewcząt.
 • Zmiany rozwojowe (z wiekiem) otłuszczenia i dystrybucji tłuszczu w ustroju.
 • Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości w populacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z różnych środowisk w Polsce.
 • Uwarunkowania poziomu otłuszczenia i dystrybucji tłuszczu w ustroju przez czynniki środowiskowe (status społeczno-ekonomiczny i styl życia).
 • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania procesów dojrzewania płciowego człowieka.
 • Czynniki warunkujące powstawanie dysfunkcji, chorób, wad postawy u człowieka.

prof. dr hab. Maria Chrzanowska, prof. emeryt.

 • Zmiany rozwojowe (z wiekiem) otłuszczenia i dystrybucji tłuszczu w ustroju,.
 • Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości w populacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z różnych środowisk w Polsce.
 • Uwarunkowania poziomu otłuszczenia i dystrybucji tłuszczu w ustroju przez czynniki środowiskowe (status społeczno-ekonomiczny i styl życia).

prof. dr hab. Stanisław Gołąb, prof. emeryt.

 • Rozwój biologiczny dzieci i młodzieży w zależności od czynników środowiska społeczno
 • ekonomicznego i niektórych cech rodziców.
 • Związki morfofunkcjonalne i znaczenie czynnika ruchu w procesach ontogenezy.
 • Somatyczne i motoryczne efekty różnic społecznych i stylu życia w kondycji fizycznej osobników dorosłych.

prof. dr hab. Ryszard Żarów

 • Ocena rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania przebiegu dojrzewania płciowego człowieka
 • Budowa ciała zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe
 • Metody prognozowania dorosłej wysokości ciała chłopców i dziewcząt
 • Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

dr Janusz Brudecki

 • Czynniki determinujące rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • Gęstość kośćca i jej zmiany w ontogenezie
 • Modele rozwoju fizycznego
 • Wpływ podejmowanej aktywności fizycznej rekreacyjnej i sportowej na budowę ciała
 • Determinanty zdrowego stylu życia.

dr Barbara Spring, emeryt

 • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania procesów dojrzewania płciowego człowieka (hormony tkankowe).
 • Genetyczne i srodowiskowe uwarunkowania dysfunkcji, chorób, wad postawy u człowieka; zmienność - aktywność wybranych związków biologicznie czynnych (hormony, enzymy i inne) w ontogenezie i w relacji do aktywności fizycznej.

dr Małgorzata Kowal

 • Czynniki warunkujące powstawanie dysfunkcji, chorób, wad postawy u człowieka
 • Znaczenie czynników genetycznych i paragenetycznych w ontogenezie
 • Powiązania pomiędzy hormonami tkankowymi a procesem dojrzewania dziewcząt.

dr Łukasz Kryst

 • Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w aspekcie zmian międzygeneracyjnych
 • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na przebieg rozwoju człowieka
 • Wpływ nadwagi i otyłość oraz aktywności fizycznej i poziomu sprawności na rozwój fizyczny dzieci.

dr Jan Sobiecki

 • Wpływ czynników środowiskowych na rozwój biologiczny dzieci i młodzieży
 • Wpływ uprawianych dyscyplin sportowych na kształtowanie się budowy ciała.

dr Agnieszka Woronkowicz

 • Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w aspekcie trendów sekularnych
 • Biologiczne i społeczne uwarunkowania zmienności przebiegu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży;
 • Biologiczne i społeczne uwarunkowania wysokości ciała w populacji dzieci i młodzieży;
 • Styl życia a kondycja biologiczna w populacji dorosłych;