Pełny wykaz publikacji pracowników znajduje się na stronie Biblioteki Głównej AWF w Krakowie

 

prof. dr hab. Maria Chrzanowska

 1. Chrzanowska M., 1992. Biologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju podskórnej tkanki tłuszczowej u dzieci i młodzieży (rozprawa habilitacyjna). Wyd. Monograf. Nr 49 AWF w Krakowie, s. 293.
 2. Chrzanowska M., 1993. Niektóre odrębności rozwojowe dzieci otyłych i nadmiernie szczupłych. Przegląd Antropol. Tom 56, z. 1 - 2, s. 37 - 52.
 3. Chrzanowska M., 1998. Niektóre epidemiologiczne i społeczno-kulturowe aspekty nadwagi i otyłości na przykładzie populacji dorosłych z regionu Polski Południowo-Wschodniej. W: Społeczne kontrasty w stanie zdrowia Polaków, AWF Warszawa, s. 41 - 54.
 4. Chrzanowska M., 1999. Wpływ otłuszczenia ciała w dzieciństwie na występowanie otyłości we wczesnym wieku dorosłym (12-letnie badania longitudinalne). Pediatria Polska, Tom LXXIV, Nr 3, s. 239 - 245.
 5. Chrzanowska M., Gołąb, Żarów R., Sobiecki J., Brudecki J., 2002. Dziecko Krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Studia i Monografie AWF w Krakowie Nr 19, s. 98.
 6. Gołąb S., M. Chrzanowska, J. Sobiecki, R. Żarów, T. Kościuk, J. Brudecki, S. Matusik, J. Pałosz, T. Gwardjak, A. Suder, K. Cadel 2003. Dziecko Krakowskie 2000. Sprawność fizyczna i postawa ciała i młodzieży miasta Krakowa. Pod red. S. Gołąba i M. Chrzanowskiej. Studia i Monografie Nr 22 AWF w Krakowie, s. 98.
 7. Gołąb S., M. Chrzanowska, J. Sobiecki, R. Żarów, A. Woronkowicz, J. Brudecki, 2004. Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej. Pod red. M. Chrzanowskiej. Studia i Monografie Nr 30, AWF w Krakowie, s. 151-152.
 8. Chrzanowska M., Matusik S., 2006. Male Inhabitants of Krakow and Their Self-assessment of Health Condition in the Light of Selected Biological Traits, social Variables, and Lifestyles. Polish J. Environ. Stud. Vol. 15, No 2b, s. 1034-1037.
 9. Chrzanowska M., Sobiecki J., Kowal M., Kościuk T., Matusik S., 2006. Is there a relationship beetween body build and serum level of cholesterol and triglycerides in women? Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review, vol. 69.
 10. Chrzanowska M., 2006. Nadwaga i otyłość dzieci i młodzieży Krakowa na tle standardów międzynarodowych. W: Otyłość - epidemią XXI wieku. Dziewiąte Warsztaty Antropologiczne. Warszawa.
 11. Żychowicz P., M. Chrzanowska, 2006. Sexual maturation in vissually disabled boys and girls. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, Nr 5B, cz. I, s. 79 – 82.
 12. Chrzanowska M., S. Kozieł, Stanley J. Uliaszek 2007. Changes in BMI and the prevalence of overweight and obesity in children and adolescents. Economics and Human Biology 5: 370-378.
 13. Chrzanowska Maria, Agnieszka Suder, 2008. Ontogenesis changes and sex dimorphism of subcutaneous fat distribution: 12-year longitudianl study of children and adolescents from Cracow, Poland. American Journal of Human Biology.
 14. Curyło Marta, Maria Chrzanowska, Maria Gacek, 2008. The level of body fatness versus eating habits in adolescents of 16 – 19 years of age. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No 4A, s. 77-81.
 15. Maria Chrzanowska, 2010. Ekspansja nadwagi w populacji dzieci i młodzieży Krakowa w okresie 1971 – 2000 w świetle wskaźnika EOW (Extent Overweight). Extent of overweight in population of children and adolescents in Cracow in 1971 – 2000 on the ground EOW (Extent of Overweight) index. Pediatria Polska. Tom 85, nr 1 (2010), s. 481 – 484.
 16. Maria Chrzanowska, Agnieszka Suder, 2010. Changes in central fatness and abdominal obesity in children and adolescents from Cracow, Poland 1983 – 2000. Annals of Human Biology. 37(2) s. 243 – 253. 37(2), s. 243 – 253.
 17. Maria Chrzanowska, Agnieszka Suder, 2010. The extent of overweight index in children and adolescents from Cracow, Poland (1971 – 2000). Homo – Journal of Comparative Human Biology. 61 (2010), s. 453 – 458.
 18. Bartłomiej Sokołowski, Maria Chrzanowska. 2010. Changes in somatic and motor development in children and adolescents in the years 1980-1988 and in 2000. Antropomotoryka. Vol. 20, nr 49, s. 81 – 88.
 19. Marta Curyło, Maria Chrzanowska. 2010. The influence of selected lifestyle elements on body mass index and the level of body lipomatosis.(W): Medical and social problem of human in different periods of life. Edited by Zbigniew Kotwica. Monografia Nr 149, s. 479 – 489. Technical University of Radom.
 20. Maria Gacek, Maria Chrzanowska, 2011, Rekreacyjna aktywność fizyczna a antropometryczne wskaźniki stanu odżywienia i zachowania żywieniowe pracujących fizycznie mężczyzn  w wieku 20 – 60 lat z populacji wielkomiejskiej, Roczniki PZH, 62, Nr 3, s. 319 – 323.
 21. Matusik S., Łaska-Mierzejewska T., Chrzanowska M., 2011, Socioeconomic determinants of menarche in rural Polish girls using the decision trees method , Journal of Biosocial Science. - Vol. 43, s. 257--269.
 22. Sokołowski B., Chrzanowska M., 2012, Development of selected motor skills in boys and girls in relation to their rate of maturation - a longitudinal study Human Movement. - Vol. 13, s. 132--138.
 23. Suder A., Chrzanowska M., 2012, Czynniki ryzyka otyłości brzusznej u dzieci i młodzieży z Krakowa, Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "Rehabilitacja w XXI wieku": Kraków, 23-25.02.2012 [red. Tomasz Włoch]. – AWF, Kraków. -s. 94-95.
 24. Chrzanowska M., Suder A., Kruszelnicki P. 2012, Tracking and risk of abdominal obesity in the adolescence period in children aged 7-15. The Cracow longitudinal growth study, American Journal of Human Biology. - Vol. 24, s. 62--67.
 25. Brudecki J., M. Chrzanowska, B. Cichocka, S. Gołąb., M. Kowal, Ł. Kryst, J. Sobiecki, A. Woronkowicz, R. Żarów. 2012. Tendencje zmian w rozwoju somatycznym 6-letnich dzieci krakowskich w latach 1938-2010 W: Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym /red. nauk.: K. Buśko, J. Charzewska/, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, XV Warsztaty Antropologiczne, s. 5-17.
 26. Chrzanowska M., Łaska-Mierzejewska T., Suder A., 2013, Overweight and obesity in rural girls from Poland: changes between 1987 and 2001, Journal of Biosocial Science. - Vol. 45, s. 217—228.
 27. Chrzanowska M., Gołąb S., Brudecki J., 2013, Wzrastanie i dojrzewanie dzieci i młodzieży Krakowa na przełomie XX i XXI wieku. Monografie 25, AWF, Kraków.
 28. Brudecki J., Chrzanowska M., 2015, Anthropometric indicators as predictors of the risk of metabolic syndrome in adult working men. Anthropological Review 78, p. 67-77.

prof. dr hab. Stanisław Gołąb

 1. Gołąb S., 1979, Wpływ wybranych czynników rodzicielskich (wysokości ciała, wieku w chwili urodzenia dziecka, kolejności urodzenia dziecka oraz aktywności ruchowej) na zróżnicowanie poziomu rozwoju morfologicznego i sprawności ruchowej dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat. Wyd. Monograf. AWF w Krakowie, 15.
 2. Chrzanowska M., Gołąb S., Bocheńska Z., Panek S., 1988. Dziecko krakowskie. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Wyd. Monograf.. Nr 34 AWF w Krakowie .
 3. Gołąb S., 1992. Differentatiation ot the physical development in children and youth in relation to the socioeconomic and health status on the example of longitudinal studies in Nowa Huta, Poland, Acta Medica Auxologica, vol. 24, 3.
 4. Gołąb S., Cadel K., Kurnik G., Sobiecki J., Żarów R. 1993. Biologiczne i społeczne uwarunkowania zmienności przebiegu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z Nowej Huty (wyniki badań ciągłych). Wyd. Monograf. AWF w Krakowie, 53.
 5. Chrzanowska M., Gołąb S., Żarów R., Sobiecki J., Brudecki J., 2002. Dziecko krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Studia i Monografie AWF w Krakowie Nr 19.
 6. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Kościuk T., Brudecki J., Matusik S., Gwardjak T., Suder A., Cadel K., 2003. Dziecko krakowskie 2000. Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Studia i Monografie AWF w Krakowie nr 22.
 7. Gołąb S. Chrzanowska M., Żarów R., Sobiecki J., Brudecki J. Zmiany sekularne w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży krakowskiej w ostatnim 30-leciu XX wieku. 2002, Wych. Fizyczne i Sport, 46.
 8. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R. Woronkowicz A., Brudecki J., 2004. Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej. Studia i Monografie AWF w Krakowie Nr 30.
 9. Gołąb W., Gołąb S., 2005. Charakterystyka morfologiczna zawodników snowboardu (W:) sporty zimowe. Strategia rozwoju - badania naukowe. Studia i Monografie AWF w Krakowie nr 31, 107 - 113.
 10. Gołąb S., Woronkowicz A., 2006. Dzieci wysokie i niskie w populacji krakowskiej (uwarunkowania biologiczne i społeczne) Annales Un. Mariae Curie-Skłodowska. Medicina, Vol. LX, Supl.XVI, No2, 262 - 267.
 11. Gołąb S., J. Brudecki, 2006. Acceleration of sexual development in Cracow boys – somatic ad social differences. Polish Journal of Environmental Studies,Vol. 15, Nr 5B, cz. I, s. 368 – 371.
 12. Gołąb S., J. Brudecki, 2007. Międzypokoleniowa tendencja przemian w pokwitaniu chłopów. Biologiczne aspekty rozwoju współczesnej młodzieży polskiej w okresie dojrzewania. IX Warsztaty Antropologiczne im. Prof. J. Charzewskiego, AWF Warszawa, 14 – 31.
 13. Gołąb S. 2008. Biologiczny wyraz stratyfikacji społecznej w populacji krakowskiej w ostatnim 30-leciu XX wieku. 2008. Księga Jubileuszowa Stulecie Zakładu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1908 – 2008; 55 – 70.
 14. Gołąb S. 2009. „Dymorfizm płciowy w zakresie cech somatycznych wśród młodzieży studenckiej na tle zróżnicowań „płci mózgu”. Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Tom 3. Rozdz. II. s. 23 – 38. Sprawność fizyczna. (red. E. Zadarko, Z. Barabasz). Uniw. Rzeszowski.
 15. Gołąb S., J. Sobiecki, J. Brudecki, 2009. Social and somatic determinants of physical fitness in men aged 20 – 70 years from Cracow”. Human Movement. Vol. 10, no 2, s. 116 – 125.
 16. Chrzanowska M., Gołąb S., Brudecki J., 2013, Wzrastanie i dojrzewanie dzieci i młodzieży Krakowa na przełomie XX i XXI wieku. Monografie 25, AWF, Kraków.

prof. dr hab. Ryszard Żarów

 1. Żarów R. 2001.Prognozowanie dorosłej wysokości ciała chłopców: model własny i analiza porównawcza innych metod. Studia i Monografie Nr 17, AWF Kraków, s. 128.
 2. Cichocka B., Żarów R., 2002. Zmiany sekularne wieku menarche u dziewcząt z Krakowa, Warszawy i Wrocławia w latach 1965 - 200 a sytuacja psychosocjalna. Pediatria Polska Nr 4, 317 - 322.
 3. Chrzanowska M., Gołąb S., Żarów R., Sobiecki J., Brudecki J. 2002. Dziecka krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. (pod red. S. Gołąba i M. Chrzanowskiej). Studia i Monografie Nr 19, AWF w Krakowie, s. 97.
 4. Żarów R., Chrzanowska M., Cichocka B., Gołąb S., Matusik A. 2003. Wiek menarche a wielkość dorastania wysokości ciała dziewcząt. Pediatria Polska Nr 2, 111-115.
 5. Żarów R., 2004. Podstawy rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży: wzrastanie i rozwój chłopców a prognozowanie ich dorosłej wysokości ciała. Medicina Sportiva. Vol. 8, supl. 1, 33-48. Trener piłki nożnej: wybrane zagadnienia z teorii i praktyki treningu sportowego.
 6. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R. Brudecki J. 2004. Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej (pod red. M. Chrzanowskiej). Studia i Monografie Nr 30, AWF W Krakowie, s.154.
 7. Żarów R. Matusik S., 2005. Aktywność fizyczna a poziom sprawności motorycznej kobiet. Ann. UMCS, sect. D, Vol. 60, Supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości (Cz. 6), 468-472.
 8. Kowal M., Sobiecki J., Woronkowicz A., Żarów R., 2006. Influence of carrerprelated work and physical activities on adiposity parameters and waist-tohip ratio in adult males. Polish Journal of Environmental Studies 15 (2B), 344-347.
 9. Żarów R., Brudecki J., Chrzanowska M., Gołąb S., Kowal M., Matusik S., Sobiecki J., Woronkowicz A., 2006. Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym (pod red. R. Żarowa). Studia i Monografie Nr 36. AWF w Krakowie, s. 165.
 10. Żarów R., Gołąb S., Sobiecki J., Matusik S., Brudecki J., 2006. Growth velocity of 11-12-old boys with different activity level - knemometric measurements. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5B, 774-775
 11. Żarów R., M. Chrzanowska, B. Cichocka, S. Gołąb, J. Brudecki, J. Sobiecki. 2006. Trendy sekularne wieku menarche dziewcząt krakowskich. W: Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek /The Human is a Measure of All Things. - Sopot : Tower Press, 138 – 142. Tekst dostępny również w wersji elektronicznej.
 12. Jeż W., R. Żarów, J. Brudecki, M. Dudzińska. 2006. Menarche u dziewcząt z zespołem Turnera. Ann. UMCS, Sect. D. Vol. 60, supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, cz. 3, 55 - 58.
 13. Brudecki J., H. Chrząstek-Spruch, M. Kozłowska, R. Żarów. 2006. The Accuracy of Adulth Height Prognosis in Girls and Boys from Lublin Longitududinal Study. Polish J. Environ. Stud.. Vol. 15, nr 5 p. 2, 770 – 773.
 14. Kogut P., M. Pasek, R. Żarów, A. Mytnik, E. Krupa, K. Mróz. 2007. Jakość życia i aktywność fizyczna chorych na osteoporozę. Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 3, 237 – 242
 15. Żarów R., B. Cichocka. 2008. A Comparative analysis of Estimation of Age at Menarche by Various Methods in Women Participating in the Krakow Longitudinal Growth Study, Poland Amer. J. Hum. Biol.. - Vol. 20, nr 2, s. 146 - 148.
 16. Człowiek w zdrowiu i chorobie : promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. T. 1, 2, 3. 2010. /red. Ryszard Żarów/. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. , 2010
 17. Sterkowicz-Przybycień K., S. Sterkowicz, R. Żarów. 2011. Somatotype, body composition and proportionality in Polish top Greco-Roman wrestlers  Journal of Human Kinetics, Vol. 28 s. 141-154.
 18. Kozera M., R. Żarów. 2012. Aktywność i sprawność fizyczna młodzieży licealnej LO nr 2 w Jaworznie, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 2, s. 15–20
 19. Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja /pod red. Ryszarda Żarowa/. 2012. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia, 649 s.
 20. Brudecki J., M. Chrzanowska, B. Cichocka, S. Gołąb., M. Kowal, Ł. Kryst, J. Sobiecki, A. Woronkowicz, R. Żarów. 2012. Tendencje zmian w rozwoju somatycznym 6-letnich dzieci krakowskich w latach 1938-2010 W: Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym /red. nauk.: K. Buśko, J. Charzewska/, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, XV Warsztaty Antropologiczne, s. 5-17.
 21. Kryst Ł., A. Woronkowicz, A. Jankowicz-Szymańska, M. Pociecha, M. Kowal, J. Sobiecki, J.  Brudecki, R. Żarów. 2012. Budowa ciała i sprawność motoryczna dzieci przedszkolnych z Krakowa i Tarnowa: (na podstawie badań z lat 2008 - 2011). W: Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym /red. nauk. K. Buśko, J. Charzewska/; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, XV Warsztaty Antropologiczne, s. 29-46.
 22. Sterkowicz-Przybycień K., W. Błach, R. Żarów. 2012. Somatotype components in judoists.  Journal of Combat Sports and Martial Arts. Vol. 3, nr 2, s. 73-78
 23. Kowal M., Ł. Kryst, A. Woronkowicz, J. Sobiecki, J. Brudecki, R. Żarów. 2013. Long term changes in BMI and adiposity rebound among girls from Kraków (Poland) over the last 30 years (from 1983 to 2010), American Journal of Human Biology, Vol. 25, Issue 3, May/June, p. 300-306.

dr Janusz Brudecki

 1. Żarów R., Gołąb S., Sobiecki J., Matusik S., Brudecki J., 2001, Szybkość wzrastania 11-12 letnich chłopców o zróżnicowanej aktywności fizycznej – badania knemometryczne. Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Człowiek między biologią a kulturą”, Toruń.
 2. Gołąb S., Chrzanowska M., Żarów R., Sobiecki., Brudecki J., 2002, Zmiany sekularne w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży krakowskiej w ostatnim 30-leciu XX wieku. Wychowanie Fizyczne i Sport. T 46, 301-314.
 3. Chrzanowska M., Gołąb S., Żarów R., Sobiecki J., Brudecki J., 2002, Dziecko Krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Wydawnictwo Monograficzne AWF, Kraków, 19.
 4. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Kościuk T., Brudecki J., Matusik S., Połosz J., Gwardjak T., Suder A., Cadel K., 2003, Dziecko krakowskie 2000: sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa. AWF, Kraków.
 5. Brudecki J., Żarów R., 2003, Modelling Human Growth from Birth to Maturity. [W:] [Michał Markun, Justyna Stefaniak, ed.] Proceedings of the Ninth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Piwniczna, 9-13 September 2003, s.13-19.
 6. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Woronkowicz A., Brudecki J., 2004, Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej. Studia i Monografie, AWF, Kraków, 30.
 7. Żarów R., Brudecki, 2005, Poziom sprawności motorycznej w zależności od podejmowanej aktywności fizycznej u 30-letnich mężczyzn. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, LX, Suppl. XIV, 461-463
 8. Jeż W., Żarów R., Brudecki J., 2005, Wpływ leczenia hormonalnego (Gh, oxandrolon) na zmiany w budowie ciała kobiet z zespołem Turnera. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, LX, Suppl. XIV, 269-272
 9. Brudecki J., Chrząstek-Spruch H., Kozłowska A., Żarów R., 2006, The accuracy of adult height prognosis in girls and boys from Lublin Longitudinal Study. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5B, 770-773.
 10. Brudecki J., Gołąb S., 2006, Zachowania antyzdrowotne mężczyzn. Roczniki PZH 57, 141-146.
 11. Chrzanowska M., Brudecki J., 2006, Secular changes of shortness and tallness in Cracow’s children’s and youths. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5B, 405-407.
 12. Gołąb S., Brudecki J., 2006, Acceleration of sexual development in Cracow boys – somatic and social differences. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5B, 368-372.
 13. Jeż W., Brudecki J., Dudzińska M., 2006, Menopauza u dziewcząt z zespołem Turnera. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, LX, Suppl. XVI, 59-62
 14. Jeż W., Żarów R., Brudecki J., Dudzińska M., 2006, Menarche u dziewcząt z zespołem Turnera. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, LX, Suppl. XVI, 55-58.
 15. Żarów R,. Brudecki J., Chrzanowska M., Gołąb S., Kowal M., Matusik S., Sobiecki J., Woronkowicz A., 2006, Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym. (red. R. Żarów), Studia i Monografie 36, AWF, Kraków
 16. Żarów R., Chrzanowska M., Cichocka B., Gołąb S., Brudecki J., Sobiecki J., 2006, Trendy sekularne wieku menarche dziewcząt krakowskich. [w:] Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek, Tower Press, Sopot,138-142.
 17. Żarów R., Gołąb S., Sobiecki J., Matusik S., Brudecki J., 2006, Growth velocity of 11-12-old boys with different activity level – knemometric measurements. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5B, 774-775,
 18. Gołąb S., Brudecki J., 2007, Międzypokoleniowa tendencja przemian w pokwitaniu chłopców, Biospołeczne aspekty rozwoju współczesnej młodzieży polskiej w okresie dojrzewania, AWF, Warszawa
 19. Gołąb S., Sobiecki J., Brudecki J, 2009, Social and somatic determinations of physical fitness level in 20-70-olds man, Human Movement, vol. 10, Nr 2, 116-125.
 20. Krasicki S, Brudecki J, Wójciak M., 2012, Sports aspects of high mountain skiing, Antropomotoryka, Vol. 22, nr 58, s. 95-102.
 21. Brudecki J., Krasicki Sz., Pawlikowski P., 2012, Budowa ciała i ocena typu somatycznego narciarzy wysokogórskich w aspekcie dymorfizmu płciowego i stopnia zaawansowania zawodniczego, Sporty śnieżne. Wybrane aspekty przygotowania motorycznego i aktualna tematyka badawcza / red. nauk. Grzegorz Juras, Kajetan Słomka, Katarzyna Górska; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach; Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego, s.159-168.
 22. Kowal M., Ł. Kryst, A. Woronkowicz, J. Sobiecki, J. Brudecki, R. Żarów. 2013. Long term changes in BMI and adiposity rebound among girls from Kraków (Poland) over the last 30 years (from 1983 to 2010), American Journal of Human Biology, Vol. 25, Issue 3, May/June, p. 300-306.
 23. Chrzanowska M., Gołąb S., Brudecki J., 2013, Wzrastanie i dojrzewanie dzieci i młodzieży Krakowa na przełomie XX i XXI wieku. Monografie 25, AWF, Kraków.
 24. Kowal M., Kryst Ł., Woronkowicz A., Brudecki J., Sobiecki J., 2015,Time trends in BMI, body fatness, and adiposity rebound among boys from Kraków (Poland) from 1983 to 2010, American Journal of Human Biology, DOI: 10.1002/ajhb.22704 URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.22704/pdf
 25. Brudecki J., Chrzanowska M., 2015, Anthropometric indicators as predictors of the risk of metabolic syndrome in adult working men. Anthropological Review 78, p. 67-77.

dr Małgorzata Kowal

 1. Kowal M., Lenartowicz M., Styrna J., 2003. Copper content and histological structure of the testis in 14-day-old mosaic mutant mice, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Process of the Organism, 191-192. 12th International Symposium, Kraków
 2. Chrzanowska M., Sobiecki J., Kościuk T., Kowal M. 2003. Profil lipidowy osocza krwi w nawiązaniu do typu budowy ciała kobiet z populacji wielkomiejskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTA - "Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek", Gdańsk 11-13.09.2003 (po recenzji, przyjęte do druku)
 3. Sobiecki J., Kowal M., Woronkowicz A., Kościuk T., 2005. The influence of physical activity and socio-economical status on serum lipid in women of the great city, Ann. UMCS Sec.D, LX (suppl. XVI, 490): 165-168
 4. Woronkowicz A., Kowal M., Sobiecki J., Suder A., 2005. Lifestyles of the adults men, the workers of the HTS in Crocow, within the groups with different body fat and distribution of adipose tissue, Ann. UMCS Sec.D, LX (suppl. XVI, 635): 307-311
 5. Kowal M., Sobiecki J., Żarów R. 2005. The relationship between the levels of cholesterol serum, its fraction and results of routine blood testes, Folia Histochem. Cytobiol 43 (Suppl.1): 152-153
 6. Kowal M., Sobiecki J., Woronkowicz A., Żarów R., 2006. Influence of career-related work and physical activities on adiposity parameters and waist-to-hip ratio in adult males. Polish Journal of Environmental Studies 15 (2B): 344-347
 7. Kowal M., Suder A., Żarów R. 2006. Związki pomiędzy parametrami morfologii krwi a niektórymi składowymi syndromu metabolicznego w populacji krakowskiej. Ann. UMCS Sec.D, LX (suppl. XVI, 340) : 469-473
 8. Kowal M., Cichocka B., Krzysztofiak I., 2006. Czy obserwowane od przeszło 20 lat smuklenie ciała noworodków można wiązać z narastającym od 20 lat rozpowszechnieniem otyłości. Ann. UMCS Sec.D, LX (suppl. XVI, 341): 474-478
 9. Suder A., Kowal M., Płonka M. 2006. Otłuszczenie ciała a elementy stylu życia młodych pracujących mężczyzn. Ann. UMCS Sec.D, LX (suppl. XVI, 762): 303-306
 10. Sobiecki J., Woronkowicz A., Kowal M., 2006. Poziom otłuszczenia i typ dystrybucji tkanki tłuszczowej a elementy stylu życia i preferencji żywieniowych mężczyzn z populacji Krakowa. Ann. UMCS Sec.D, LX (suppl. XVI, 729): 164-168
 11. Kowal M., J. Sobiecki, A. Woronkowicz, R. Żarów, 2006. Influence of carer-related work and physical activities adiposity parameters and waist-to-hip ratio in adult males. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 15, Nr 5B, cz. II. . 344-347.
 12. Kowal M., J. Sobiecki, A. Woronkowicz, R. Żarów, 2007. Body fat parameters and fat tissue distribution in adult women from urban populations which are influenced by their career-related work, physical activity they claim to perform and their actual physical fitness. Wyd. Monograf. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Pod red. A. Kaczor, A. Borzęcki i M. Iskry. Katedra i Zakład Higieny AM. Lublin, s.719 – 724. Pilecki Wojciech Maciej, Jadwiga Sobolewska-Bertman, Barbara Anna Cichocka, Małgorzata Kowal, Dominika Balachowska, Alicja Strycharczyk, 2008 Niepokojące zachowania dzieci w wieku przedszkolnym a styl radzenia sobie ze stresem ich matek – Alarming behaviour of preschool children and their mothers stress coping style – Psychiatria i Psychologia Kliniczna Nr 3/08, vol. 8, p. 126 – 137.
 13. Cichocka B., A. Woronkowicz, M. Kowal, J. Sobiecki, J. Pałosz, E. Mądrzak, 2009. Wyrzynanie się zębów stałych: zmiany sekularne w populacji dzieci przedszkolnych z Krakowa w ostatnim półwieczu – badania pilotażowe. Anthropological Review – Supl. 6, s. 31.
 14. Pałosz Jadwiga, Barbara Anna Cichocka, Małgorzata Kowal, 2010. Zmiany sekularne tempa wymiany uzębienia u dzieci i młodzieży z Krakowa badanych w latach 1952 i 1983 – reanaliza. The rate of teeth replacement in children and young adults from Kraków (Poland) examined in 1952 and 1983 – a reanalysis of secular trend. Pediatria Polska. Tom 85, nr 1, s. 47 – 51.
 15. Małgorzata Kowal, Barbara Anna Cichocka, Agnieszka Woronkowicz, Jan Sobiecki, 2010. Factors conditioning the parameter diversification in newborn babies in two-parent and single parent families. Czynniki różnicujące parametry noworodkowe dzieci z rodzin pełnych i niepełnych. (W:) Public health in education. Edited by Zofia Kubińska. Biała Podlaska, s. 217 – 227.
 16. Cichocka Barbara Anna, Małgorzata Kowal, 2010. Secular changes of the build in girls aged 4 – 19 years from Krakow between 1983 and 2000 with respect to frequency trend of eating disorders – metaanalysis. Zmiany sekularne w budowie ciała dziewcząt z Krakowa w wieku 4 – 19 lat w okresie od 1983 do 2000r. w świetle trendów zaburzeń jedzenia – metaanaliza. (W:) Public health in education. Edited by Zofia Kubińska. Biała Podlaska, s. 207 -216.
 17. Brudecki J, Chrzanowska M, Cichocka B, Gołąb S, Kowal M, Kryst Ł, Sobiecki J, Woronkowicz A, Żarów R, 2012, Tendencje zmian w rozwoju somatycznym 6-letnich dzieci krakowskich w latach 1938-2010 Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 5-17.
 18. Kryst Ł, Woronkowicz A, Jankowicz-Szymańska A, Pociecha M, Kowal M, Sobiecki J, Brudecki J, Żarów R., 2012, Budowa cała i sprawność motoryczna dzieci przedszkolnych z Krakowa i Tarnowa (na podstawie badań z lat 2008-2011), Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 29-46.
 19. Kowal M., Ł. Kryst, A. Woronkowicz, J. Sobiecki, J. Brudecki, R. Żarów. 2013. Long term changes in BMI and adiposity rebound among girls from Kraków (Poland) over the last 30 years (from 1983 to 2010), American Journal of Human Biology, Vol. 25, Issue 3, May/June, p. 300-306.
 20. Kowal M., Kryst Ł., Woronkowicz A., Brudecki J., Sobiecki J., 2015,Time trends in BMI, body fatness, and adiposity rebound among boys from Kraków (Poland) from 1983 to 2010, American Journal of Human Biology, DOI: 10.1002/ajhb.22704 URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.22704/pdf

dr Łukasz Kryst

 1. Kryst Ł., Zborowska A., 2006. Physical development of children from Żywiec and Starachowice as a measure of socio-economic status (SES). Annales UMCS Sectio D Medicina Vol.LX, Suppl.XVI, 362, 64-68.
 2. Kryst Ł., Zborowska A., 2007. Porównanie wybranych cech somatometycznych dzieci (6 – 12 lat) z Żywca i Bielska Białej. Annales UMCS, Sectio D, vol. LXII, suppl. XVIII, n.3, 477- 480.
 3. Sczesny A., Zborowski H., Zborowska A., Kryst Ł., 2007. Częstość występowania spina bifida occulta (SBO) wśród dzieci ze wstępnym rozpoznaniem skoliozy idiopatycznej w Jaworzu w 2006 roku. Annales UMCS, Sectio D, vol. LXII, suppl. XVIII, n.7, 197- 200.
 4. Kryst Ł., 2007. Mały człowiek z Flores – nowy gatunek człowiekowatych czy przypadek patologiczny? Wszechświat, t. 108, nr 1-3, 53- 55.
 5. Kryst Ł., 2007. Mumie zwierzęce jako przejaw kultu w wybranych społeczeństwach. W: Mumie. Rozważania nad Nieśmiertelnością. Kraków.
 6. Kryst Ł., 2008. Zastosowanie pomiarów kości krzyżowej do oceny przyżyciowej wysokości ciała u mężczyzn. W: Głąb H., Dąbrowska M., Kępa M., Kryst Ł., Marchewka J. (red) Od Prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka. Kraków, s. 222-226.
 7. Kryst Ł., Zborowska A., 2008. Przypadki zmian patologicznych zaobserwowanych na materiale kostnym z cmentarzysk w Przemyślu. W: Dzieduszycki W., Wrzesiński J. (red.) Epidemie. Klęski. Wojny. Poznań, s. 239-246.
 8. Kryst Ł., 2008. The state of Nutrition in Cracow’s Youth-Socio-Economic Character and Differentiation. Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No 4A, 234-237.
 9. Kępa M., Dąbrowska M., Kryst Ł., Marchewka J., Wojdala J., 2009. Użyteczność metody wykorzystującej pomiary koron zębów mlecznych do oceny płci szkieletów dziecięcych. W: Dzieduszycki W., Wrzesiński J. (red.) Metody. Źródła. Dokumentacja., Poznań, s. 263-268.
 10. Mucha A., Kryst Ł., 2010. Nadwaga a aktywność fizyczna młodzieży bielskiej. W: Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej (Health aspects of phisical activity), Seria: Monografie 4/10, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, s.71-78.
 11. Brudecki J, Chrzanowska M, Cichocka B, Gołąb S, Kowal M, Kryst Ł, Sobiecki J, Woronkowicz A, Żarów R, 2012, Tendencje zmian w rozwoju somatycznym 6-letnich dzieci krakowskich w latach 1938-2010 Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 5-17.
 12. Kryst Ł, Woronkowicz A, Jankowicz-Szymańska A, Pociecha M, Kowal M, Sobiecki J, Brudecki J, Żarów R., 2012, Budowa cała i sprawność motoryczna dzieci przedszkolnych z Krakowa i Tarnowa (na podstawie badań z lat 2008-2011), Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 29-46.
 13. Kowal M., Ł. Kryst, A. Woronkowicz, J. Sobiecki, J. Brudecki, R. Żarów. 2013. Long term changes in BMI and adiposity rebound among girls from Kraków (Poland) over the last 30 years (from 1983 to 2010), American Journal of Human Biology, Vol. 25, Issue 3, May/June, p. 300-306.
 14. Kowal M., Kryst Ł., Woronkowicz A., Brudecki J., Sobiecki J., 2015,Time trends in BMI, body fatness, and adiposity rebound among boys from Kraków (Poland) from 1983 to 2010, American Journal of Human Biology, DOI: 10.1002/ajhb.22704 URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.22704/pdf

dr Jan Sobiecki

 1. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Kościuk T., Brudecki J., Matusik S., Pałosz J., Gwardjak T., Suder A., Cadel K., 2003. Dziecko Krakowskie 2000. Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Pod red. Marii Chrzanowskiej i Stanisława Gołąba. AWF Kraków, Studia i Monografie Nr 22.
 2. Gołąb S, Sobiecki J., 2004. Los contrastes sociales y la condición f(sica de las mujeres y de los hombres en Polonia. Ediciones Universidad de La Serena. Vicerrectoria Acade`mica. ss.153-170.
 3. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Woronkowicz A., Brudecki J. 2004. Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej (Level of somatic and motor development in healthy man from Cracow). Pod red. Marii Chrzanowskiej. AWF Kraków, Studia i Monografie Nr 30.
 4. Sobiecki J., Kowal M., Woronkowicz Agnieszka., Kościuk T., 2005. Wpływ aktywności fizycznej i statusu społeczno-ekonomicznego na poziom cholesterolu i jego frakcji w osoczu krwi u kobiet z populacji wielkomiejskiej. Annales UMCS Lublin, Vol. LX Suppl. XVI, s. 165- 168.
 5. Gołąb S. Sobiecki J., Matusik S., 2005. Uwarunkowania sprawności i wydolności fizycznej mężczyzn z populacji krakowskiej. Annales UMCS Lublin, Vol. LX Suppl. XVI, s. 66- 70.
 6. Sobiecki J., Szałkiewicz A., 2005. Budowa ciała łyżwiarek i łyżwiarzy szybkich ocenianych metodą Heath-Carter. AWF Kraków, Studia i Monografie Nr 31, ss. 115-120.
 7. Kowal M., Sobiecki J., Woronkowicz A., Żarów R., 2006. Influence of Carrer-Related Work and Physical Activities on Adippsity Parameters and Waist-to-Hip Ratio in Adult Males. Polish Journals of Environmental Studies, Olsztyn Vol. 15, No.2B, Part II.
 8. Sobiecki J., Woronkowicz A., Kowal M., 2006. Poziom otłuszczenia i typ dystrybucji tkanki tłuszczowej a elementy stylu życia i preferencji żywieniowych mężczyzn z populacji Krakowa. Annales UMCS Lublin, Vol. LX Suppl. XVI, nr.7, ss. 164- 168.
 9. Sobiecki J., Kościuk T. 2006. Budowa ciała oraz epidemiologia zespołów bólowych kręgosłupa i jego pochodnych u dorastających chłopców uprawiających pływanie. Annales UMCS Lublin, Vol. LX Suppl. XVI, nr.7, ss. 169- 172.
 10. Żarów R., Brudecki J., Chrzanowska M., Kowal M., Matusik S., Sobiecki J., Woronkowicz A., 2006. Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym. Pod red. Ryszarda Żarowa, AWF Kraków, Studia i Monografie nr 36
 11. Woronkowicz A., J. Sobiecki, 2006. Secular trends of body build diversity in Cracovian children and adolescents. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, Nr 5B, cz. I, s. 38 – 43.
 12. Kowal M., J. Sobiecki, A. Woronkowicz, R. Żarów, 2007. Body fat parameters and fat tissue distribution in adult women from urban populations which are influenced by their career-related work, physical activity they claim to perform and their actual physical fitness. Wyd. Monograf. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Pod red. A. Kaczor, A. Borzęcki i M. Iskry. Katedra i Zakład Higieny AM. Lublin, s.719 – 724.
 13. Gołąb S., A. Woronkowicz, J. Sobiecki, 2009. Ocena przydatności metod określania tkanki tłuszczowej u mężczyzn w świetle relacji ze sprawnością i wydolnością fizyczną. Anthropological Review – Supl. 6, s. 42.
 14. Sobiecki J., A. Woronkowicz, S. Gołąb, 2009. Dymorfizm płciowy cech somatycznych zawodniczek i zawodników uprawiających sporty zimowe. Anthropological Review. Supl. 6, 2009, s. 101.
 15. Woronkowicz A., B. A. Cichocka, M. Kowal, J. Sobiecki, 2010. Wczesny adiposity rebound u dziewcząt z Krakowa – badania pilotażowe. Early adiposity rebound in girls from Krakow (Poland) – preliminary research. Pediatria Polska. Tom 85, nr 6, s. 561 – 567.
 16. Małgorzata Kowal, Barbara Anna Cichocka, Agnieszka Woronkowicz, Jan Sobiecki, 2010. Factors conditioning the parameter diversification in newborn babies in two-parent and single parent families. Czynniki różnicujące parametry noworodkowe dzieci z rodzin pełnych i niepełnych. (W:) Public health in education. Edited by Zofia Kubińska. Biała Podlaska, s. 217 – 227.
 17. Brudecki J, Chrzanowska M, Cichocka B, Gołąb S, Kowal M, Kryst Ł, Sobiecki J, Woronkowicz A, Żarów R, 2012, Tendencje zmian w rozwoju somatycznym 6-letnich dzieci krakowskich w latach 1938-2010 Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 5-17.
 18. Kryst Ł, Woronkowicz A, Jankowicz-Szymańska A, Pociecha M, Kowal M, Sobiecki J, Brudecki J, Żarów R., 2012, Budowa cała i sprawność motoryczna dzieci przedszkolnych z Krakowa i Tarnowa (na podstawie badań z lat 2008-2011), Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 29-46.
 19. Kowal M., Ł. Kryst, A. Woronkowicz, J. Sobiecki, J. Brudecki, R. Żarów. 2013. Long term changes in BMI and adiposity rebound among girls from Kraków (Poland) over the last 30 years (from 1983 to 2010), American Journal of Human Biology, Vol. 25, Issue 3, May/June, p. 300-306.
 20. Kowal M., Kryst Ł., Woronkowicz A., Brudecki J., Sobiecki J., 2015,Time trends in BMI, body fatness, and adiposity rebound among boys from Kraków (Poland) from 1983 to 2010, American Journal of Human Biology, DOI: 10.1002/ajhb.22704 URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.22704/pdf

dr Barbara Spring (Cichocka)

 1. Cichocka B., R. Żarów. 2002. Zmiany sekularne wieku menarche u dziewcząt z Krakowa, Warszawy i Wrocławia w latach 1965 – 2000 a sytuacja psychosocjalna. Pediatria Polska. LXXVII, 4, s. 317 – 322.
 2. Kowal M., B. Cichocka, I. Krzysztofiak, 2006. Czy zaobserwowane od przeszło 20 lat smuklenie ciała noworodków można wiązać z narastającym od 20 lat rozpowszechnieniem otyłości? Annales. UMCS Lublin, Vol. LX, Supl. XVI, s. 474-478.
 3. Żarów R., B. Cichocka, 2008. A comparative analysis of estimation of age at menarche by various methods in women participating in the Krakow longitudinal growth study, Poland – 2008, American Journal of Human Biology, 20; 146-148.
 4. Pilecki Wojciech Maciej, Jadwiga Sobolewska-Bertman, Barbara Anna Cichocka, Małgorzata Kowal, Dominika Balachowska, Alicja Strycharczyk. 2008. Niepokojące zachowania dzieci w wieku przedszkolnym a styl radzenia sobie ze stresem ich matek. Alarming behaviour of preschool children and their mothers stress coping style – Psychiatria i Psychologia Kliniczna Nr 3/08, vol. 8, p. 126 – 137.
 5. Cichocka B., A. Woronkowicz, M. Kowal, J. Sobiecki, J. Pałosz, E. Mądrzak, 2009. Wyrzynanie się zębów stałych: zmiany sekularne w populacji dzieci przedszkolnych z Krakowa w ostatnim półwieczu – badania pilotażowe. Pediatria Polska, t. 84, nr 3, s. 251 – 255.
 6. Kowal M., B. Cichocka, K. Lubecka-Fraszyńska, 2009. Parametry urodzeniowe dzieci z rodzin pełnych i niepełnych z Krakowa z uwzględnieniem czynników genetycznych i niegenetycznych. Anthropological Review. Supl. 6, s. 59.
 7. Woronkowicz A., Barbara Anna Cichocka, M. Kowal, J. Sobiecki, 2010. Wczesny adiposity rebound u dziewcząt z Krakowa – badania pilotażowe. Early adiposity rebound in girls from Krakow (Poland) – preliminary research. Pediatria Polska. Tom 85, nr 6, s. 561 – 567.
 8. Pałosz Jadwiga, Barbara Anna Cichocka, Małgorzata Kowal, 2010. Zmiany sekularne tempa wymiany uzębienia u dzieci i młodzieży z Krakowa badanych w latach 1952 i 1983 – reanaliza. The rate of teeth replacement in children and young adults from Kraków (Poland) examined in 1952 and 1983 – a reanalysis of secular trend. Pediatria Polska. Tom 85, nr 1 (2010), s. 47 – 51.
 9. Kowal M., Barbara Anna Cichocka, A. Woronkowicz, J. Sobiecki, 2010. Factors conditioning the parameter diversification in newborn babies in two-parent and single parent families. Czynniki różnicujące parametry noworodkowe dzieci z rodzin pełnych i niepełnych. (W:) Public health in education. Edited by Zofia Kubińska. Biała Podlaska, s. 217 – 227.
 10. Barbara Anna Cichocka, Małgorzata Kowal, 2010. Secular changes of the build in girls aged 4 – 19 years from Krakow between 1983 and 2000 with respect to frequency trend of eating disorders – metaanalysis. Zmiany sekularne w budowie ciała dziewcząt z Krakowa w wieku 4 – 19 lat w okresie od 1983 do 2000r. w świetle trendów zaburzeń jedzenia – metaanaliza. (W:) Public health in education. Edited by Zofia Kubińska. Biała Podlaska, s. 207 - 216.
 11. Małgorzata Kowal, Barbara Anna Cichocka, Maciej Wojciech Pilecki, Agnieszka Woronkowicz, Jan Sobiecki, Łukasz Kryst. (2011) Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania u dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z populacji wielkomiejskiej w świetle uwarunkowań psychosocjalnych. [Małgorzata Kowal  i Barbara Anna Cichocka (red.)] Wydawnictwo Monograficzne nr 5 AWF Kraków. Dostęp pod adresem:  http://www.awf.krakow.pl/pdf/miedzypokoleniowe_zmiany_w_budowie_ciala.pdf
 12. Małgorzata Kowal, Barbara Anna Cichocka, Łukasz Kryst, Agnieszka Woronkowicz, Jan Sobiecki. (2011) Wpływ sytuacji socjoekonomicznej rodziny na urodzeniową długość i masę ciała dziewcząt z Krakowa = The impact of family socio-economic status on neonatal parameters in girls from Krakow /  Pediatria Polska. t. 86, nr 4, s. 342-348.
 13. Barbara Anna Cichocka, Agnieszka Woronkowicz, Małgorzata Kowal, Jan Sobiecki, Łukasz Kryst, Paweł Kruszelnicki, Stefan Cichocki, Natalia Kowalska, Krystyna Lubecka-Fraszczyńska, Marzena Łukasik, Ewa Piskorz. (2012) Dalsze przyspieszenie wieku menarche dziewcząt z Krakowa. The Ongoing Age at Menarche Acceleration in Girls from Cracow (Poland). Pediatria Polska t.87, nr 5, s.460 – 466.
 14. Brudecki J, Chrzanowska M, Cichocka B, Gołąb S, Kowal M, Kryst Ł, Sobiecki J, Woronkowicz A, Żarów R, 2012, Tendencje zmian w rozwoju somatycznym 6-letnich dzieci krakowskich w latach 1938-2010 Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 5-17.
 15. Kryst Ł, Woronkowicz A, Jankowicz-Szymańska A, Pociecha M, Kowal M, Sobiecki J, Brudecki J, Żarów R., 2012, Budowa cała i sprawność motoryczna dzieci przedszkolnych z Krakowa i Tarnowa (na podstawie badań z lat 2008-2011), Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 29-46.
 16. Łukasz Kryst, Małgorzata Kowal,  Agnieszka Woronkowicz, Jan Sobiecki,  Barbara Anna Cichocka. (2012) Secular changes in height, body weight, body mass index and pubertal development in male children and adolescents in Krakow, Poland. Journal of Biosocial Science. 6, s. 1-13.
 17. Maciej Wojciech Pilecki, Barbara Anna Cichocka, Małgorzata Kowal, Ewa Strycharczyk-Kaleta. Niepokojące zachowania dzieci w ocenie krakowskich nauczycieli przedszkolnych (Worrying behaviours of children in the assessment of kindergarten teachers in Kraków). Psychiatria Polska 2012, tom XLVI, nr 2, s. 213–225.   Dostęp pod adresem: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2012/Pilecki213__Psychiatr_Pol_2_2012.pdf
 18. Brudecki J, Chrzanowska M, Cichocka B, Gołąb S, Kowal M, Kryst Ł, Sobiecki J, Woronkowicz A, Żarów R, 2012, Tendencje zmian w rozwoju somatycznym 6-letnich dzieci krakowskich w latach 1938-2010 Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 5-17.

dr Agnieszka Woronkowicz

 1. Gołąb.S, Chranowska M., Sobiecki J., Żarów R., Woronkowicz A., Brudecki J., 2004, Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej. Red.M.Chrzanowska, Studia i Monografie Nr 30, AWF Kraków;
 2. Sobiecki J., Kowal M., Woronkowicz A., Kościuk T., 2005, The influence of physical activity and socioeconomical status on serum lipid in women of the great city, Ann. UMCS Sec.D, LX (suppl. XVI, 490): 165-168;
 3. Woronkowicz A., Kowal M., Sobiecki J., Suder A., 2005. Lifestyles of the adults men, the workers of the HTS in Crocow, within the groups with different body fat and distribution of adipose tissue, Ann. UMCS Sec.D, LX (suppl. XVI, 635): 307-311;
 4. Woronkowicz A., Gołąb S., 2005. Realizacja potencjału wzrostowego w populacji dzieci i młodzieży Krakowa, Przegląd Antropologiczny, Supplement 4, 119;
 5. Kowal M., Sobiecki J., Woronkowicz A., Żarów R., 2006. Influence of Career-Related Work and Physical Activities on Adiposity Parameters and Waist-to-Hip Ratio in Adult males. Polish J.Environ.Stud. Vol.15, No.2b, 344-347;
 6. Gołąb S., Woronkowicz A., 2006. Cracow high and low children - biological ad social determinats. Ann. UMCS Sec.D, Vol.LX, Suppl.XVI, 177, 262-267;
 7. Sobiecki J., Woronkowicz A., Kowal M., 2006. Thickness and type of distribution of body FAT laser and the prefalble lifestyle and dietary habits of men in Krakow. Ann. UMCS Sec.D, Vol.LX, Suppl.XVI, 729, 164-168;
 8. Żarów R., Brudecki J., Chrzanowska M., Gołąb S., Kowal M., Matusik S., Sobiecki J., Woronkowicz A., 2006. Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym. Red. R. Żarów, Studia i Monografie nr 36, AWF Kraków;
 9. Kowal M., J. Sobiecki, A. Woronkowicz, R. Żarów, 2006. Influence of carer-related work and physical activities adiposity parameters and waist-to-hip ratio in adult males. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, Nr 5B, cz. II. s. 344-347.
 10. Kowal M., J. Sobiecki, A. Woronkowicz, R. Żarów, 2007. Body fat parameters and fat tissue distribution in adult women from urban populations which are influenced by their career-related work, physical activity they claim to perform and their actual physical fitness. Wyd. Monograf. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Pod red. A. Kaczor, A. Borzęcki i M. Iskry. Katedra i Zakład Higieny AM. Lublin, s.719 – 724.
 11. Cichocka B., A. Woronkowicz, M. Kowal, J. Sobiecki, J. Pałosz, E. Mądrzak, 2009. Wyrzynanie się zębów stałych: zmiany sekularne w populacji dzieci przedszkolnych z Krakowa w ostatnim półwieczu – badania pilotażowe. Pediatria Polska, t. 84, nr 3, s. 251 – 255.
 12. Cichocka B., A. Woronkowicz, M. Kowal, J. Sobiecki, J. Pałosz, E. Mądrzak, 2009. Wyrzynanie się zębów stałych: zmiany sekularne w populacji dzieci przedszkolnych z Krakowa w ostatnim półwieczu – badania pilotażowe. Anthropological Review – Supl. 6, s. 31.
 13. Gołąb S., A. Woronkowicz, J. Sobiecki, 2009. Ocena przydatności metod określania tkanki tłuszczowej u mężczyzn w świetle relacji ze sprawnością i wydolnością fizyczną. Anthropological Review – Supl. 6, s. 42.
 14. J. Sobiecki, A. Woronkowicz, S. Gołąb, 2009. „Dymorfizm płciowy cech somatycznych zawodniczek i zawodników uprawiających sporty zimowe”. Anthropological Review – Supl. 6, s. 101.
 15. Woronkowicz A., M. Chrzanowska, 2009. Czy niska masa urodzeniowa jest czynnikiem ryzyka otyłości w wieku 18 lat?. Anthropological Review – Supl. 6, s. 122.
 16. Brudecki J, Chrzanowska M, Cichocka B, Gołąb S, Kowal M, Kryst Ł, Sobiecki J, Woronkowicz A, Żarów R, 2012, Tendencje zmian w rozwoju somatycznym 6-letnich dzieci krakowskich w latach 1938-2010 Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 5-17.
 17. Kryst Ł, Woronkowicz A, Jankowicz-Szymańska A, Pociecha M, Kowal M, Sobiecki J, Brudecki J, Żarów R., 2012, Budowa cała i sprawność motoryczna dzieci przedszkolnych z Krakowa i Tarnowa (na podstawie badań z lat 2008-2011), Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 29-46.
 18. Kowal M., Ł. Kryst, A. Woronkowicz, J. Sobiecki, J. Brudecki, R. Żarów. 2013. Long term changes in BMI and adiposity rebound among girls from Kraków (Poland) over the last 30 years (from 1983 to 2010), American Journal of Human Biology, Vol. 25, Issue 3, May/June, p. 300-306.
 19. Kowal M., Kryst Ł., Woronkowicz A., Brudecki J., Sobiecki J., 2015,Time trends in BMI, body fatness, and adiposity rebound among boys from Kraków (Poland) from 1983 to 2010, American Journal of Human Biology, DOI: 10.1002/ajhb.22704 URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.22704/pdf