dr inż. Leszek Nosiadek

Wpływ ruchu kończyn górnych na wybrane parametry biomechaniczne ciała podczas amortyzacji zeskoków.
Analiza wybranych wielkości biomechanicznych podczas chodu po podłożu i po bieżni z jednakową prędkością.
Analiza wybranych wielkości kinematycznych ciała podczas chodu i biegu po bieżni z taką samą prędkością.
Wpływ ruchu kończyn górnych na amortyzację zeskoków wykonywanych z różnych wysokości.
Analiza porównawcza wybranych wielkości biomechanicznych w zakresie trzech kroków techniki klasycznej narciarstwa biegowego i nartorolek.
Analiza biomechaniczna podwodnych ruchów delfinowych kończyn dolnych u dzieci w wieku od 10 do 12 lat.
Analiza biomechaniczna bazowych ewolucji trialu rowerowego wykonywanych przez zawodników kadry narodowej. Biomechaniczne modelowanie ataku siatkarskiego.

dr Wanda Forczek

Metody oceny stabilności dynamicznej w populacji kobiet ciężarnych.
Wpływ ciąży na parametry kinematyczne chodu kobiet.
Kompleksowa biomechaniczna analiza schematu lokomocji mężczyzny po częściowej amputacji stóp.
Ocena aktywności bioelektrycznej wybranych mięśni kończyn dolnych podczas biegu.
Reakcja układu krążenia na chód po podłożu o różnym nachyleniu.
Rodzaje skoków baletowych a ocena ryzyka wystąpienia przeciążeń układu ruchu u tancerzy na podstawie pomiarów siły reakcji podłoża.
Zastosowanie oceny funkcjonalnej FMS jako narzędzia diagnostyczno - przesiewowego u kolarzy.