Zakład Historii i Organizacji Kultury Fizycznej - Tematyka badawcza

dr hab. Ryszard Wasztyl, prof. nadzw.

Dzieje kultury fizycznej w Galicji oraz w zaborze rosyjskim w XIX w. Organizacja kultury fizycznej w Polsce po 1918 r.

dr Małgorzata Orlewicz – Musiał

Historia turystyki w Galicji. Historia sportów przestrzeni. Historia nurkowania. Dzieje organizacji sportów przestrzeni. Humanistyczne aspekty kultury fizycznej.

dr Małgorzata Jacko

Sport w organizacjach katolickich po II wojnie światowej.

dr Filip Kobiela

ontologia, filozofia czasu, filozofia Wschodu