Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień dotyczących skryptów poznawczych. Jest również czynnym psychologiem klinicznym - pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzinami, a także współpracuje z placówkami edukacyjnymi i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

 

Zainteresowania naukowe:

  1. Skrypty i schematy poznawcze
  2. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
  3. Statystyka i metodologia

 

Najważniejsze publikacje:

Siekańska, M., Blecharz, J. i Wojtowicz, A. (2013). The athlete's perception of coaches' behavior towards competitors with different sports level. Journal of Human Kinetics, 39, 231-242.

Wojtowicz, A. (2012). Możliwość wykorzystania elementów treningu piłki nożnej do wspierania procesu terapeutycznego dzieci i młodzieży z opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania. [w:] Blecharz, J., Siekańska, M. i Tokarz, A., Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii. Kraków: AWF Kraków, 367-381.

Wojtowicz, A. (2010). Eyewitness testimony in the context of the misinformation effect and cognitive scripts. Problems of Forensic Sciences, 82, 151–160.

Prowadzone przedmioty:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole (kierunek: Wychowanie fizyczne)

2. Psychologia kliniczna i psychoterapia (kierunek: Fizjoterapia SUM)

3. Komunikacja interpersonalna i wpływ społeczny, czyli jak rozmawiać z pacjentem (kierunek: Fizjoterapia SUM)