22.XI.2014r. w niemieckiej miejscowości Speyer odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Komitetu im.Pierre`a de Coubertina (CIPC) kierowanego przez prof. Norberta Mullera. Do grona członków Komitetu została przyjęta przewodnicząca Klubu Fair Play PKOL prof. Halina Zdebska-Biziewska,  która została również  wybrana do Zarządu CIPC. Wybór ten, stanowiący  duże wyróżnienie dla polskiego ruchu olimpijskiego,  jest   zarazem  wyrazem  uznania dla polskiego  dorobku w zakresie promocji olimpizmu.