Kierownik Pracowni

dr hab. Halina Zdebska - Biziewska, prof. nadzw. (Urlop zdrowotny od 14.02.2017 do 13.02.2018)

Zespół Pracowni

dr Katarzyna Czyżewska (pok. 215;  Dyżury w semestrze letnim: wtorek: 13:00-14:15, środa 8:00-9:45);

mgr Magdalena Mika (pok. 214; piątek 15:00 - 16:30);

mgr Mateusz Rozmiarek (pok. 214; środa 7:00 - 8:30);

mgr Joanna Sakowicz-Kostecka (pok. 214; wtorek 16:45 - 18:15);

mgr Arkadiusz Włodarczyk (pok. 214; środa 7:45 - 9:15);