Udział Zakładu Psychologii w Festiwalu Nauki – „Oświeć się” – w Krakowie w dniu 22.05.2015

Festiwal Nauki, prestiżowe wydarzenie naukowe, odbywa się w Krakowie rokrocznie już od 15 lat, pierwsza edycja miała miejsce w roku 2000.

Od kilku lat Zakład Psychologii aktywnie uczestniczy w festiwalu w ramach ekspozycji AWF Kraków, prezentując obszary swoich badań, a także popularyzując wiedzę psychologiczną.  Tegoroczny festiwal odbywał się pod hasłem „Oświeć się”,  dlatego też prezentacja Zakładu ukazywała rolę światła w procesach poznawczych człowieka – szczególnie w odniesieniu do percepcji wzrokowej. Przedmiotem prezentacji była także uwaga, ponieważ jest procesem towarzyszącym wszystkim procesom poznawczym, zatem  można ją określać mianem „promienia prowadzącego” percepcję człowieka. Także specyficznie ludzka zdolność do autorefleksj, dokonywania wglądu w samego siebie, może być rozumiana jako rodzaj „snopu światła” padającego na życie człowieka i wydobywającego z niepamięci ,czy nieświadomości, różne treści mające znaczenie dla jego funkcjonowania.  Ekspozycja składająca się z: aparatów mierzących wybrane sprawności percepcji wzrokowej, programu biofeedback umożliwiającego dokonanie wglądu w stan emocjonalny oraz wyświetlanej – przez cały czas trwania ekspozycji – prezentacji Power Point z ciekawymi informacjami dotyczącymi percepcji wzrokowej, funkcjonowania uwagi oraz świadomości człowieka,  była czynna od godziny 11.00 do 17.30 i przez cały czas przyciągała wielu zainteresowanych zarówno informacjami jak i możliwością sprawdzenia swojej percepcji. Ciekawość odwiedzających namiot naszej uczelni zaspokajały uśmiechnięte i wytrwałe:  mgr Marzanna Herzig, mgr Aneta Cichosz i mgr Dominika Zapotoczna. Została także zaprezentowana współpraca Zakładu Psychologii AWF w Krakowie z Uniwersytetem Jagiellońskim na stanowisku „Ścieżka Psychologia Sportu”.  Namiot i stanowisko ścieżki odwiedzili dr hab. Małgorzata Siekańska i dr hab. Jan Blecharz prof. nadzw., który jest autorem zdjęć z festiwalu.