Teoria sportu, teoria treningu sportowego, teoretyczne i organizacyjno-metodyczne podstawy organizacji wieloletniego przygotowania zawodników wysokiej klasy w różnych dyscyplinach sportu