Optymalizacja procesu szkolenia sportowego, zmienność oraz uwarunkowania rozwoju predyspozycji i zdolności motorycznych.