mgr Wojciech Dobrowolski

starszy wykładowca

Posiadane specjalizacje zawodowe:

Instruktor sportu z gimnastyki                                               data uzyskania: 1985r

Instruktor sportu z lekkiej atletyki                                          data uzyskania: 1985r

Instruktor sportu z pływania                                                 data uzyskania: 1985r

Instruktor narciarstwa zjazdowego PZN                                  data uzyskania: 1985r

Sędzia Aerobiku Sportowego Federacji FISAF                          data uzyskania  1998r

Instruktor Tańca Współczesnego                                          data uzyskania: 1992r

Instruktor rekreacji ze specjalnością Fitness                             data uzyskania: 2003r

 Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • ocena sprawności fizycznej i parametrów morfologicznych u osób uczestniczących w      zajęciach fitness
  • rola i znaczenie różnych form tanecznych we współczesnej kulturze i edukacji
  • psychologiczny aspekt uprawiania różnych form ruchowych przy muzyce