dr hab. Grzegorz Lech

1997 - tytuł mgr wychowania fizycznego w AWF Kraków

1997 - tytuł trenera klasy II judo

2002 - stopień dr nauk o kulturze fizycznej

2007 - tytuł trenera klasy I judo

2015 - stopień dr hab. nauk o kulturze fizycznej

Z judo związany od 1982 r. Wielokrotny medalista mistrzostw naszego kraju różnych kategorii wiekowych /w tym także złoty/. Członek kadry narodowej i olimpijskiej. Kierownik wyszkolenia w PZ Judo.

Problematyka badawcza:

Zainteresowania badawcze związane głównie z czynnikami mającymi wpływ na wyszkolenie techniczno-taktyczne zawodników judo w różnym wieku.

Publikacje:

do 2008 roku

od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich