dr Tomasz Arlet

  • Od 1975 roku pracownik Akademii Wychowania Fizycznego, przez  wiele lat kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Koszykówki  obecnie Kierownik Zespołu Dydaktycznego Koszykówki.
  • W 1985 uzyskał stopień doktora nauk o wychowaniu fizycznym.
  • Autor podręcznika „Koszykówka podstawy techniki i taktyki”.
  • Organizacja i prowadzenie kursów  na instruktorów i trenerów II klas organizowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego,  Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki, oraz Szkołę Wyższą im. Pawła  Włodkowica w Płocku w ramach Ogólnopolskiego Programu Kształcenia Kadr Sportowych.
  • 20 lat pracy w klubie AZS AWF Kraków  trener drużyny koszykówki seniorów, seniorek i juniorek.
  • Trener kadry wojewódzkiej kadetek .
  • Trener Metodyk Polskiego Związku Koszykówki, pełniący tę funkcje podczas zgrupowań ogólnopolskich i międzywojewódzkich.
  • Członek Komisji Młodzieżowej Polskiego Związku Koszykówki
  • Przez dwie kadencje wiceprezes  ds. szkoleniowych Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki,
  • Obecnie Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki.

Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku:

Tematyka zakończonych prac magisterskich:

Problematyka badawcza: