dr hab. Ewa Dybińska, prof. nadzw.  

W swojej pracy badawczo-naukowej od szeregu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z dydaktyką wychowania fizycznego i sportu oraz teorią i metodyką turystyki i rekreacji.

Prowadzi liczne badania naukowe w obszarze czynników warunkujących sprawne poruszanie się człowieka w środowisku wodnym oraz efektywności procesu uczenia się i nauczania czynności motorycznych.  Problematyka badawcza autorki dotyczy też zagadnień związanych analizą zachowań wolnoczasowych  oraz  poziomu zainteresowań turystyką aktywną i rekreacją ruchową osób w różnym wieku, w odniesieniu do uwarunkowań osobniczych oraz społeczno – środowiskowych. W zagadnieniach tych poszukuje nieustannie nowoczesnych rozwiązań metodologicznych, opartych na innowacyjnych założeniach teoretycznych z zastosowaniem nowatorskich metod i narzędzi badawczych.

Autorka i współautorka ponad 160 publikacji naukowych i naukowo – dydaktycznych (krajowych i zagranicznych) z zakresu kultury fizycznej – teorii i metodyki pływania, teorii i metodyki sportu pływackiego oraz teorii i metodyki turystyki i rekreacji. Należą do nich m. i. monografia naukowa pt: Optymalizacja informacji wizualnej jako czynnika usprawniającego uczenie się i nauczanie czynności pływackich dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz skrypty Wskazówki metodyczne do nauczania pływania, Nauczanie pływania dzieci w wieku 1 – 4 lat, Uczenie się i nauczanie pływania zagadnienia wybrane oraz współautorstwo książki Zabawy i gry rekreacyjne w wodzie.

Od wielu lat jest członkiem:

  • IASK – Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (Sport Kinetic) –  jest członkiem międzynarodowego Prezydium IASK,
  • Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (PTNKF),
  • Rady Naukowej Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR), gdzie pełni funkcję Z–cy Przewodniczącego Rady,
  • Polskiego Towarzystwa Pływania Niemowląt.

Posiada uprawnienia trenera klasy II sportu pływackiego, instruktora kajakarstwa, wioślarstwa, ratownika wodnego WOPR, sędziego pływania, sternika motorowodnego.

 

Od 2005 roku Kierownik Katedry Teorii i Metodyki Sportów Wodnych, a od 2012 roku Kierownik Zakładu Sportów Wodnych AWF w Krakowie.

Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich: