prof. dr hab. Stanisław Żak

 1963 – 1967 studia wyższe w WSWF w Krakowie

1977 r.           stopień trenera I klasy w koszykówce

1978 r.           doktorat nauk o kulturze fizycznej

1992 r.           doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej

1995 r.           profesor nadzwyczajny

2006 r.           profesor tytularny nauk o kulturze fizycznej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 09. 1967 – 08. 1970   SKS „Cracovia” - trener koszykówki
 • 09. 1967 – 08. 1970   Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie    - nauczyciel wf.
 • 09. 1970 – 06. 1978   AWF w Krakowie  - starszy asystent
 • 07. 1978 – 10.1992    AWF w Krakowie - adiunkt
 • 11. 1992 – 12. 1994   AWF w Krakowie - dr hab. Adiunkt
 • 01. 1995  -  08. 2006   AWF w Krakowie - profesor nadzwyczajny
 • 10. 2006  - AWF w Krakowie - profesor zwyczajny
 • 10. 1977  - 10. 2003   WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim - profesor nadzwyczajny
 • 10. 1999  - 01. 2007   PWSOŚ w Radomiu  - prof. nadzw., prof. zw. (od 2006)
 • 02. 2007  - 09. 2009   Politechnika Radomska Katedra WF i Wych. Zdrowotnego  -  prof. zwyczajny
 • 10. 2009  - 09. 2013   Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie  - profesor zwyczajny

 ZAJMOWANE STANOWISKA

 • 1994  -  2013   Kierownik Katedry T i M Gier Sportowych i Rekreacyjnych w AWF w Krakowie
 • 1997  - 1999   Dziekan Wydziału WF w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • 1997  -  2003  Kierownik Katedry Teorii i Metodyki WF w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • 2002  -  2007  Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji w PWSOś w Radomiu
 • 2005  -  2007  Kierownik Studiów Doktoranckich AWF w Krakowie
 • 2008  -  2011  Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich
 • 2009  -  2013  Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji w MWSE w Tarnowie
 • 2005  -  2008  Wice prezes International Scientific Society of Sport Games – Wrocław
 • 2009  - Członek International Scientific Society of Sport Games Kraków – Wrocław
 • 2010  - Członek Miedzynarodowego Towarzystwa Antropomotoryki
 • 2000 -  Członek Rady Redakcyjnej Antropomotoryki
 • 2012  -  Członek Rady Redakcyjnej Rozpraw naukowych AWF we Wrocławiu

 ODZNACZENIA I NAGRODY

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony działacz Kultury Fizycznej (dwukrotnie), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Diamentowa Odznaka Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Złota Odznaka PZKosz, Odznaka „Honoris Gratia” miasta Krakowa, trzykrotny laureat Nagrody Ministra

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Teoria Sportu, Antropomotoryka, Teoria i Metodyka Rekreacji, Teoria i Metodyka Gier Sportowych

 LICZBA PUBLIKACJI

 • 125 pozycji, w tym 6 pozycji książkowych i 5 red. książek
 • Promotorstwo ponad 360 prac magisterskich i ponad 100 licencjackich
 • Promotorstwo 5 zakończonych przewodów doktorskich i kilku w przygotowaniu
 • Recenzje 16 prac doktorskich
 • Recenzje 12 habilitacji
 • Recenzja 1 profesury

 KIERUNKI BADAŃ PO HABILITACJI

 • Zmienność ontogenetyczna i rozwojowe uwarunkowania zdolności motorycznych, poszerzone o zakres badań dotyczących dymorfizmu płciowego cech somatycznych i sprawności motorycznej w różnych okresach ontogenezy
 • implikacje pedagogiczne związane z rosnącą rola ruchu jako elementu profilaktyki zdrowia,
 • kwestie dotyczące teoretycznych i praktycznych podstaw pomiaru sprawności motorycznej (głownie w jej relatywnym ujęciu).
 • Optymalizacja procesów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach rozwoju w zespołowych grach sportowych,
 • poszukiwania modelu mistrza w zakresie parametrów strukturalnych i funkcjonalnych, jak również wpływu treningu sportowego na rozwój
 • kształtowanie się zdolności motorycznych i ich powiązań z umiejętnościami ruchowymi (technika sportowa).

 PLANOWANE BADANIA NAUKOWE

 • Model mistrza w grach sportowych z uwzględnieniem kompensacji cech i zdolności motorycznych

Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich