• Konsultacje dla studentów na sali gimnastycznej w każdy czwartek o god.21.00