• Konsultacje dla studentów na sali gimnastycznej w każdy czwartek o godz.21.00
  • Praktyki wdrożeniowe w klubie fitness