Problematyka badawcza

Teoria sportu: Optymalizacja procesu treningowego na różnych etapach mistrzostwa sportowego. Optymalizacja doboru i selekcji dzieci i młodzieży do sportu wyczynowego ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki. Antropomotoryka: Rola aktywności ruchowej w stymulacji sprawności fizycznej badanej w ujęciu koncepcji Health Related Fitness (HRF). Monitoring gradientów społecznych i trendów sekularnych i poziomu rozwoju kondycji fizycznej młodzieży z Małopolski.

 

prof. dr hab. Edward Mleczko

optymalizacja procesu szkolenia sportowego, zmienność oraz uwarunkowania rozwoju predyspozycji i zdolności motorycznych

 

dr hab. prof. nadzw. Mariusz Ozimek

teoria sportu, teoria treningu sportowego, teoretyczne i organizacyjno-metodyczne podstawy organizacji wieloletniego przygotowania zawodników wysokiej klasy w różnych dyscyplinach sportu

 

dr Renata Tokarz

problematyka pedagogiczna klasy szkolnej, zespołu sportowego

 

dr Joanna Gradek

fizjologia wysiłku fizycznego, teoria i metodyka lekkiej atletyki, rola aktywności ruchowej w stymulacji sprawności fizycznej badanej w ujęciu koncepcji Health Related Fitness (HRF), lekka atletyka osób niepełnosprawnych

 

dr Wacław Mirek

teoria sportu, teoria treningu sportowego w biegach wytrzymałościowych i chodzie sportowym