EGZAMIN - II ROK WF

 

Egzamin II roku WF, studia niestacjonarne odbędzie się 10 lutego 2018 roku o godz. 10.

Egzamin II roku WF, studia stacjonarne odbędzie się 14 lutego 2018 roku o godz. 9.

 

Egzaminatorzy będą w pokojach 109, 111, 112, 113, 114, 120 według przydziału.