Egzamin II roku WF, studia niestacjonarne odbędzie się 5 lutego 2017 roku o godz. 10.

Egzaminatorzy będą w pokojach 109, 111, 112, 113, 114, 120 według przydziału.

 

II rok WF studia stacjonarne - egzamin odbędzie się dnia 22 lutego 2017 roku od godziny 9, studenci zostaną przydzieleni do poszczególnych prowadzących, listy będą na mailach grupowych.