.

ZALICZENIE POPRAWKOWE TEORII NARCIARSTWA I SNOWBOARDU - II rok WF studia stacjonarne I stopnia

 odbędzie się dnia 01.06.2017 w sali F o godz. 17:00

 

 


 Wykaz

odpłatności  ponoszonych przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za obozy zimowe w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

Kierunek studiów

Termin obozu

Koszt studenta za obóz

Termin wpłaty

na konto Uczelni

Wychowanie fizyczne

III r

studia stacjonarne I⁰

Moduł zimowy

13.01.-15.01.2017

24.02.-26.02.2017

212 PLN

31.12.2016 r.

 

Erazmus

Alpine Ski

13.01.-16.01.2017

150 PLN

31.12.2016 r.

 

Wychowanie fizyczne

II rok I⁰

studia stacjonarne I⁰

Obóz zimowy

I turnus

21.01.-28.01.2017

II turnus  

29.01.- 5.02.2017

III turnus

6.02.-13.02.2017

 

326 PLN

 

dla studentów odrabiających  obóz na koszt własny  564 PLN

 

31.12.2016 r.

 

Kultura  Fizyczna Osób Starszych

II rok I⁰

Studia stacjonarne

Obóz zimowy

13.02.-19.02.2017

282 PLN

12.01.2017 r.

Wychowanie fizyczne

II r

studia stacjonarne II⁰

Sport do wyboru

20.02.-23.02.2017

150  PLN

31.01.2017 r.

Wychowanie fizyczne

II r

studia niestacjonarne II⁰

Sport do wyboru

24.02.-26.02.2017

174 PLN

31.01.2017 r.

Wychowanie fizyczne

II r

studia stacjonarne I⁰

Moduł zimowy

24.02.-26.02.2017 r.

3.03.-5.03.2017

212 PLN

31.01.2017 r.

Turystyka i Rekreacja

III rok

studia stacjonarne I⁰

specj. instruktorska

26.02.-5.03.2017

326 PLN

31.01.2017 r.

Sport

II, III  rok

studia stacjonarne I⁰

zgrupowanie sportowe

27.02.-5.03.2017r.

282 PLN

31.01.2017 r.

 Wychowanie fizyczne

II rok

studia niestacjonarne I⁰

obóz zimowy

 

6.03.-12.03.2017

486 PLN

 

15.02.2017

Wpłatę należy dokonać wyłącznie na konto Uczelni :

04 1240 4722 1111 0000 4852 5020

podając w tytule: „obóz zimowy”, imię nazwisko studenta, rok i kierunek studiów. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkować odwołaniem rezerwacji miejsca.

______________________________________________________________________________________

Studenci II roku WF studia II stopnia - Sport do wyboru

Zajęcia realizowane w  trakcie  3-4 dniowych obozów podczas  których uczestnicy w sposób praktyczny poznają i doskonalą swoją technikę w poszczególnych dyscyplinach.
W takiej formie realizowanie zajęć proponujemy w następujących dyscyplinach:
             Narciarstwo zjazdowe
             Snowboard 
             Narciarstwo biegowe

Wrotkarstwo – realizowane na terenie Krakowa w formie pojedynczych zajęć .W trakcie realizacji przedmiotu, uczestnik zapoznaje się z podstawami techniki  oraz uczestniczy w  dłuższej wycieczce na rolkach

Kolarstwo górskie – realizowane na  wycieczkach rowerowych, w trakcie których uczestnik zapoznaje się między innymi z  najbliższymi okolicami Krakowa.


Studenci kierunku Turystyki i Rekreacji 

SPECJALIZACJE INSTRUKTORSKIE PROWADZONE W KATEDRZE TEORII I METODYKI SPORTÓW ZIMOWYCH

1.    NARCIARSTWO ZJAZDOWE

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) obóz w semestrze letnim (luty)

2. SNOWBOARD

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) obóz w semestrze letnim (luty)

3. NARCIARSTWO BIEGOWE

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) obóz w semestrze letnim (luty)

 4. ROWERY GÓRSKIE

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) oraz w semestrze letnim (kwiecień – czerwiec)

 5. WROTKARSTWO

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) oraz w semestrze letnim (kwiecień – czerwiec)

           Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji z danej dyscypliny sportu i rekreacji uprawniające do samodzielnego prowadzenia zajęć.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Katedry Teorii i Metodyki Sportów Zimowych.