PROGRAMOWE OBOZY ZIMOWE II rok WF studia stacjonarne I stopnia

 ORGANIZACJA PIERWSZEGO DNIA OBOZU (w dniu przyjazdu)

8:00 – 9:45 KWATEROWANIE – MARIA 3, ul. Podhalańska 3a, Zakopane

10:00 – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – MARIA 5

10:45 – SPRAWDZENIE SPRZĘTU

12:00 – OBIAD

12:45 – WYJAZD NA ZAJĘCIA

13:30 – 18:00 – ZAJĘCIA NA ŚNIEGU

19:00 – KOLACJA

23.00 – CISZA NOCNA

RAMOWY PLAN DNIA (w trakcie trwania obozu)

7.30 – ŚNIADANIE

8.30 – WYJAZD NA ZAJĘCIA

9.00 – 14:00 – ZAJĘCIA NA ŚNIEGU

15.00 – OBIAD

16.30 – 18.00 – WYKŁADY/ANALIZY VIDEO

19.00 – KOLACJA

23.00 – CISZA NOCNA

Informacje dla studentów wyjeżdżających na obozy

       Uprzejmie informuję, iż wykonawcą usługi obejmującej organizację pobytu i wyżywienie kadry i studentów na obozach zimowych w roku akademickim 2018/2019 jest Przedsiębiorca Maria Ustupska –Kaźmik,  prowadząca działalność pod nazwą „MARIA” Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny w Zakopanem ul. Podhalańska 3A.

       Wykaz odpłatności studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za obozy w załączeniu. Wysokość opłat wnoszonych przez studentów na konto AWF w Krakowie została określona zgodnie z Zarządzeniem  nr 29/2017 Rektora AWF w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie odpłatności za studia i zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz  umową zawartą pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego  w Krakowie a Przedsiębiorcą  Marią Ustupską – Kaźmik.

Wykaz odpłatności  za obozy  zimowe w roku akademickim 2018/2019

Kierunek studiów
Termin obozu
Koszt obozu
Termin wpłaty na konto Uczelni
Kierunek KFOS studia stacjonarne I°, II r. 
07.01.-13.01.2019
500,00 zł
20.12.2018
Kierunek TiR studia stacjonarne I°, III r. specjalizacja instruktorska
07.01.-14.01.2019
580,00 zł
20.12.2018
Kierunek WF studia stacjonarne I°, II r.
I turnus
14.01.-23.01.2019
II turnus 
24.01.- 02.02.2019
III turnus
03.02.-12.02.2019
740,00 zł
30.12.2018

 

10.01.2019

 

20.01.2019
Kierunek Sport studia stacjonarne I°, II r.
15.02.-24.02.2019
740,00 zł
25.01.2019
Kierunek WF studia stacjonarne I°, II r.
trener personalny
15.02.-17.02.2019
22.02.-24.02.2019
360,00 zł
25.01.2019
Kierunek WF studia stacjonarne I°, III r.
trener personalny
15.02.-17.02.2019
22.02.-24.02.2019
360,00 zł
25.01.2019
Kierunek WFwSM studia stacjonarne I°,  II r .
25.02.-06.03.2019
740,00 zł
10.02.2019
Kierunek WF studia stacjonarne i niestacjonarne II°, II r.
sport do wyboru
08.03. – 10.03.2019
180,00 zł
10.02.2019

 

 

opłatę należy dokonać wyłącznie na konto Uczelni :

04 1240 4722 1111 0000 4852 5020

podając w tytule: „obóz zimowy”, imię nazwisko studenta, rok i kierunek studiów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studenci II roku WF studia II stopnia - Sport do wyboru

Zajęcia realizowane w  trakcie  3-4 dniowych obozów podczas  których uczestnicy w sposób praktyczny poznają i doskonalą swoją technikę w poszczególnych dyscyplinach.
W takiej formie realizowanie zajęć proponujemy w następujących dyscyplinach:
             Narciarstwo zjazdowe
             Snowboard 
             Narciarstwo biegowe

Wrotkarstwo – realizowane na terenie Krakowa w formie pojedynczych zajęć .W trakcie realizacji przedmiotu, uczestnik zapoznaje się z podstawami techniki  oraz uczestniczy w  dłuższej wycieczce na rolkach

Kolarstwo górskie – realizowane na  wycieczkach rowerowych, w trakcie których uczestnik zapoznaje się między innymi z  najbliższymi okolicami Krakowa.


Studenci kierunku Turystyki i Rekreacji 

SPECJALIZACJE INSTRUKTORSKIE PROWADZONE W KATEDRZE TEORII I METODYKI SPORTÓW ZIMOWYCH

1.    NARCIARSTWO ZJAZDOWE

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) obóz w semestrze letnim (luty)

2. SNOWBOARD

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) obóz w semestrze letnim (luty)

3. NARCIARSTWO BIEGOWE

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) obóz w semestrze letnim (luty)

 4. ROWERY GÓRSKIE

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) oraz w semestrze letnim (kwiecień – czerwiec)

 5. WROTKARSTWO

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) oraz w semestrze letnim (kwiecień – czerwiec)

           Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji z danej dyscypliny sportu i rekreacji uprawniające do samodzielnego prowadzenia zajęć.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Katedry Teorii i Metodyki Sportów Zimowych.