II WF

Informuję, iż zaliczenie poprawkowe z teorii narciarstwa i snowboardu odbędzie się dnia 05.06.2018 (WTOREK) o godz. 17.45

Sala C.

_________________________________________________________________________________

 

Wykaz

odpłatności  za obozy  zimowe w roku akademickim 2017/2018
Kierunek studiów
Termin obozu
Koszt obozu
Wpłata do dnia
Kierunek WF studia niestacjonarne I°, II r.
Kierunek Sport studia stacjonarne I,° II r.
Kierunek KFOS studia stacjonarne I°, II r.
13.01.-19.01.2018
 
486,00 zł
10.12.2017
Kierunek WF studia stacjonarne I°, II r.
I turnus
20.01.-27.01.2018
II turnus 
28.01.- 04.02.2018
III turnus
5.02.-12.02.2018
564,00 zł
 
 
10.12.2017
Kierunek WF studia stacjonarne II°, II r.
sport do wyboru
16.02.-18.02.2018
174,00 zł
15.01.2018
Kierunek TiR studia stacjonarne
specjalizacja instruktorska
18.02.-25.02.2018
564,00 zł
15.01.2018
Kierunek WF studia stacjonarne I°, II r.
trener personalny
16.02.-18.02.2018
02.03.-04.03.2018
348,00 zł
15.01.2018
Kierunek WF studia stacjonarne I°, III r.
trener personalny
02.03.-04.03.2018
09.03.-11.03.2018
348,00 zł
01.02.2018
Kierunek WF studia niestacjonarne II ° .
moduł zimowy
09.03.-11.03.2018
174,00 zł ł
10.02.2018

Wpłatę należy dokonać wyłącznie na konto Uczelni:

04 1240 4722 1111 0000 4852 5020

podając w tytule: „obóz zimowy”, imię nazwisko studenta, rok i kierunek studiów.

____________________________________________________________________________________

 

 

Studenci II roku WF studia II stopnia - Sport do wyboru

Zajęcia realizowane w  trakcie  3-4 dniowych obozów podczas  których uczestnicy w sposób praktyczny poznają i doskonalą swoją technikę w poszczególnych dyscyplinach.
W takiej formie realizowanie zajęć proponujemy w następujących dyscyplinach:
             Narciarstwo zjazdowe
             Snowboard 
             Narciarstwo biegowe

Wrotkarstwo – realizowane na terenie Krakowa w formie pojedynczych zajęć .W trakcie realizacji przedmiotu, uczestnik zapoznaje się z podstawami techniki  oraz uczestniczy w  dłuższej wycieczce na rolkach

Kolarstwo górskie – realizowane na  wycieczkach rowerowych, w trakcie których uczestnik zapoznaje się między innymi z  najbliższymi okolicami Krakowa.


Studenci kierunku Turystyki i Rekreacji 

SPECJALIZACJE INSTRUKTORSKIE PROWADZONE W KATEDRZE TEORII I METODYKI SPORTÓW ZIMOWYCH

1.    NARCIARSTWO ZJAZDOWE

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) obóz w semestrze letnim (luty)

2. SNOWBOARD

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) obóz w semestrze letnim (luty)

3. NARCIARSTWO BIEGOWE

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) obóz w semestrze letnim (luty)

 4. ROWERY GÓRSKIE

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) oraz w semestrze letnim (kwiecień – czerwiec)

 5. WROTKARSTWO

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w semestrze zimowym (październik – listopad) oraz w semestrze letnim (kwiecień – czerwiec)

           Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji z danej dyscypliny sportu i rekreacji uprawniające do samodzielnego prowadzenia zajęć.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Katedry Teorii i Metodyki Sportów Zimowych.