dr Marian Fiedor

  • Optymalizacja elementów systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach.
  • Teoria i metodyka sportu, badania w zakresie teorii treningu w piłce siatkowej, korfballu, selekcja sportowa.
  • Uwarunkowania pracy zawodowej trenera sportowego (kompetencje, zachowanie, osobowość, itp.).
  • Konstrukcja metod obserwacji i analizy współzawodnictwa sportowego

prof. dr hab. Vladimir Lyakh

  • Diagnozowanie rozwoju i kształtowanie zdolności motorycznych i koordynacyjnych, wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój zdolności motorycznych człowieka, symetria i asymetria ruchów w sporcie, uczenie się i nauczanie czynności ruchowych, cele, treści i metody wychowania fizycznego w różnych państwach, modelowanie w sporcie, metodologia badań w naukach o kulturze fizycznej i sporcie, teoria i metodyka zespołowych gier sportowych.


dr Janusz Jaworski

  • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania cech somatycznych i funkcjonalnych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem koordynacyjnych zdolności motorycznych, komputerowe metody oceny poziomu KZM.


dr Przemysław Bujas

  • Symetria i asymetria ruchów człowieka, jej uwarunkowania, podłoże, specyfika uzewnętrzniania się.

dr Leszek Gargula

  • koordynacyjne zdolności motoryczne w grach zespołowych, kształtowanie, diagnozowanie, rozwój, teoria treningu sportowego.

 

prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz

  • Główne zainteresowania naukowe obejmują różnorodne aspekty treningu i zawodów w sportach walki.

dr Grzegorz Lech

  • Zainteresowania badawcze związane są głównie z wyszkoleniem techniczno-taktycznym zawodników judo oraz czynnikami modyfikującymi ten proces.