1. Szopa J, Mleczko E., Żak S.1999. Podstawy antropomotoryki. PWN Warszawa-Kraków.
  2. Raczek J., Mynarski W., Ljach W. 2002. Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF  Katowice.
  3. Osiński W. 2000. Antropomotoryka. AWF, Poznań.
  4. Przewęda R. 1973. Rozwój somatyczny i motoryczny. WSiP, Warszawa.
  5. Bouchard C., Malina R. 1991. Growth, Maturation and Physical Activity. Human Kinetics Books. Champaign, Illinois.
  6. Raczek J. 2010. Antropomotoryka - teoria motoryczności człowieka w zarysie. AWF, Katowice.
  7. Jaworski J., Szopa J. 1999. Materiały do ćwiczeń z antropomotoryki. AWF, Kraków.
  8. Ljach W. 2003. Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. Podręcznik dla nauczycieli, trenerów i studentów. COS, Warszawa.