Kierownicy praktyk studenckich

Kierownik praktyk studiów
stacjonarnych/niestacj.
mgr Elżbieta Szymańska 
paw. III
pok.316
Aktualne terminy konsultacji dostępne na stronie Zakładu Metodyki WF i Praktyk
link
 
tel. 12 683 10 20


Dokumenty do pobrania dla nauczyciela-opiekuna praktyk http://wfs.awf.krakow.pl/index.php/t-i-m-wych-fizycznego/306