.

 

"Karta przedmiotu" dostępna na stronie: http://syllabus.awf.krakow.pl

Plany studiów - Wychowanie Fizyczne 2014/2015

Plany studiów - Wychowanie Fizyczne 2016/2017

Plany studiów - Sport 2016/2017 

Plany studiów - Kultura Fizyczna Osób Starszych 2016/2017