Dziekan Wydziału

dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. nadzw.     11-41 

godziny przyjęć dla studentów:

Poniedziałek  -  godz. 10.00–11.30 dyżur dydaktyczny (HGS pok.209 / dziekanat) 

Poniedziałek  -  godz. 11.30–13.00

Wtorek         -  godz. 10.30-12.00

godziny przyjęć dla pracowników:

Środa           -  godz. 11.30–13.00

  

 

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne

dr PRZEMYSŁAW BUJAS      12-75

Poniedziałek  -  godz. 11.00–12.15            

Wtorek         -  godz. 9.00 -11.00         

Czwartek       -  godz. 11.00–13.00 dyżur dydaktyczny

UWAGA!!! W terminie od 4 do 13 lipca 2018 roku Prodziekan dr Przemysław Bujas będzie nieobecny z powodu urlopu. 

  

 

Prodziekan ds. Kierunków: Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych oraz
                                               Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych

dr hab. TOMASZ PAŁKA      12-75

Środa           -  godz. 11.15–12.45 dyżur dziekański/dydaktyczny
                                                  (dziekanat/komora termoklimatyczna)

Czwartek      -  godz. 12.00–13.30 dyżur dziekański (dziekanat) - za wyjątkiem dni,
                                                   w których odbywa się Rada Wydziału

  

 

Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. JERZY CEMPLA      11-52

Środa           -  godz. 10.30–12.00