.

 

Dziekan Wydziału

dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. nadzw.     11-41 

godziny przyjęć dla studentów

Poniedziałek  -  godz. 10.00 – 11.30 dyżur dydaktyczny (Hala Gier Sportowych, pok. 209)
      
              -  godz. 12.00 – 13.30

Czwartek       -  godz.  14.00 – 15.30

godziny przyjęć dla pracowników

Poniedziałek  -  godz.  13.30 – 15.00

  

 

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne

dr PRZEMYSŁAW BUJAS      12-75

Poniedziałek  -  godz.  11.00 – 12.15            

Wtorek         -  godz.  10.00 – 11.30                                    

Czwartek      -  godz.  11.00 – 12.30 dyżur dydaktyczny

 

 

Prodziekan ds. Kierunku Sport i Kultura Fizyczna Osób Starszych

dr hab. TOMASZ PAŁKA      12-75

Wtorek  -  godz.  12.00 – 13.30
            -  godz.  13.30 – 14.30 dyżur dydaktyczny (dziekanat/komora termoklimatyczna)

Środa    -  godz.  10.00 – 11.30
            -  godz.  11.45 – 12.30 dyżur dydaktyczny (dziekanat/komora termoklimatyczna)

 

 

Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. JERZY CEMPLA      11-52

Środa  -  godz.  09.30 – 11.00