Dziekan Wydziału

dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. nadzw.     11-41 

od 04.09. do 29.09.2017

godziny przyjęć dla studentów

Poniedziałek  -  godz. 10.00 – 11.30

Wtorek - godz. 10.00 – 11.30 dyżur dydaktyczny (dziekanat / HGS pok. 209)

godziny przyjęć dla pracowników

Poniedziałek  -  godz.  11.30 – 13.00

  

 

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne

dr PRZEMYSŁAW BUJAS      12-75

od 04.09. do 29.09.2017 przyjmuje:

Poniedziałek  -  godz.  11.00 – 12.15            

Wtorek         -  godz.  10.00 – 11.30                                    

Czwartek      -  godz.  11.00 – 12.30 dyżur dydaktyczny

W dniach 19.07.2017-31.08.2017 Prodziekan jest nieobecny z powodu urlopu. Przepraszamy

 

 

Prodziekan ds. Kierunku Sport i Kultura Fizyczna Osób Starszych

dr hab. TOMASZ PAŁKA      12-75

od 11.09.2017 do 30.09.2017 przyjmuje:

Środa    -  godz.  10.00 – 10.45

Środa    -  godz.  11.00 – 12.00 dyżur dydaktyczny (dziekanat/komora termoklimatyczna)

 

 

Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. JERZY CEMPLA      11-52

Środa  -  godz.  09.30 – 11.00