Dziekan Wydziału

dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. nadzw.     11-41 

godziny przyjęć dla studentów:

Poniedziałek  -  godz.  10.00–11.30 dyżur dydaktyczny (HGS pok. 209)

Wtorek         -  godz. 10.00–11.30  

Czwartek      -  godz.  8.00–9.30 

godziny przyjęć dla pracowników:

Wtorek         -  godz. 11.30–13.00

 

 

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne

dr PRZEMYSŁAW BUJAS      12-75

Poniedziałek  -  godz. 11.00–12.15            

Wtorek         -  godz. 11.30–13.30                                    

Środa           -  godz. 11.00–12.30 dyżur dydaktyczny

 

 

Prodziekan ds. Kierunków: Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych oraz
                                                   Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych

dr hab. TOMASZ PAŁKA      12-75

Środa           -  godz. 10.30–12.00

Czwartek      -  godz. 10.30–12.00

Piątek          -  godz. 11.00–12.00 

W dniach 16 i 17 listopada 2017 dyżur Prodziekana zostaje odwołany. Przepraszamy

 

 

Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. JERZY CEMPLA      11-52

Środa           -  godz. 10.30–12.00