Dziekan Wydziału

dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. nadzw.     11-41 

godziny przyjęć dla studentów:

Poniedziałek  -  godz.  8.30–10.00 dyżur dydaktyczny (HGS pok. 209)

Wtorek         -  godz. 10.00–11.30 

Czwartek      -  godz.  8.00–9.30

godziny przyjęć dla pracowników:

Wtorek         -  godz. 11.30–13.00

  

 

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne

dr PRZEMYSŁAW BUJAS      12-75

od 04.09. do 29.09.2017 przyjmuje:

Poniedziałek  -  godz. 11.00–12.15            

Wtorek         -  godz. 10.00–11.30                                    

Czwartek      -  godz. 11.00–12.30 dyżur dydaktyczny

 

 

Prodziekan ds. Kierunku Sport i Kultura Fizyczna Osób Starszych

dr hab. TOMASZ PAŁKA      12-75

od 11.09.2017 do 30.09.2017 przyjmuje:

Środa    -  godz. 10.00–10.45

Środa    -  godz. 11.00–12.00 dyżur dydaktyczny (dziekanat/komora termoklimatyczna)

 

 

Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. JERZY CEMPLA      11-52

Środa    - godz. 09.30–11.00