Rozkład zajęć Wychowanie Fizyczne

Studia stacjonarne SEMESTR ZIMOWY rok akademicki 2016/2017

Studia niestacjonarne (zaoczne) SEMESTR ZIMOWY rok akademicki 2016/2017

Rozkład zajęć SPORT

Studia stacjonarne SEMESTR ZIMOWY rok akademicki 2016/2017

Rozkład zajęć Kultura Fizyczna Osób Starszych

Studia stacjonarne SEMESTR ZIMOWY rok akademicki 2016/2017