Zakład Biomechaniki

Biomechanika ruchów lokomocyjnych (chód fizjologiczny i chody patologiczne), struktura parametrów siłowych układu ruchu i zmiany siły w ontogenezie, technika chodu sportowego, biomechanika skoków narciarskich, technika ruchu w biegach sprinterskich i biegach średnich, charakterystyka układu amortyzacyjnego człowieka.

dr Tadeusz Ruchlewicz
biomechanika chodu i biegu, rozwój siły u dzieci i młodzieży, dymorfizm płciowy w zakresie wielkości sił mięśniowych, zmiany siły mięśni u osób starszych.

dr hab. Robert Staszkiewicz

Zastosowanie metod biomechanicznych w procesie dozwolonego wspomagania treningu sportowego.
Kontrola potencjału motorycznego sportowców oraz stopnia jego wykorzystania w warunkach walki sportowej.
Ocena jakości techniki sportowej z wykorzystaniem metod rejestracji video.

dr inż. Leszek Nosiadek

- biomechaniczna analiza chodu i biegu,
- analiza i modelowanie zeskoków i lądowania z różnych wysokości,
- analiza i modelowanie ruchu człowieka,
- analiza techniki ruchu różnych dyscyplin sportowych (m.in. gimnastyka, rzut kulą, biegi narciarskie, pływanie, trial rowerowy, tenis stołowy, siatkówka),
- biomechanika sportu i rehabilitacji,
- biomechanika koni

dr Wanda Forczek

Analiza 3D ruchów lokomocyjnych człowieka:

  • kinematyczny wzorzec chodu kobiet pod wpływem ciąży;
  • stabilność kobiet ciężarnych w warunkach statyki i dynamiki;
  • autorska metoda oceny asymetrii w chodzie osób zdrowych;

Ocena potencjału motorycznego perkusjonisty z wykorzystaniem metod biomechanicznych.

Biomechaniczna analiza techniki ruchu tancerek FLAMENCO