• Absolwentka Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Ukończyła:
 •  Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 •  Kurs Trenerów Zarządzania Matrik
 •  Kurs I stopnia „ Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii”
 •  Kurs I stopnia „ EEG Biofeedback w zastosowaniach klinicznych oraz w diagnostyce i  treningu sportowym”
 •   Kurs  „Wprowadzenie do psychiatrii małych dzieci”,
 • Kurs pedagogiczny  - Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
 • Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii, komunikacji społecznej, odnowy psychosomatycznej na kierunkach Wychowanie fizyczne, Turystyka i Rekreacja
 • Prowadzi badania psychologiczne w ramach projektu: „Skuteczność  metody psychoprofilaktyki porodowej w przebiegu porodu oraz połogu w aspekcie zachowań prorodzinnych i zdrowotnych”
 • Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii organizacji i psychologii pracy dla studentów Instytutu Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zainteresowania naukowe: psychologia zdrowia, psychologia sportu, psychologia pracy i organizacji

 WYBRANE KONFERENCJE

 • Udział w konferencji Naukowej „Rola czynników psychicznych w rozwoju kariery sportowej” 30 maj 2014 AWF Kraków. Plakat: „Informacja o młodocianym zawodniku jako czynnik wpływający na rozwój kariery sportowej” – M.Herzig, A.Cichosz
 • Udział w Konferencji Naukowej z cyklu  Kryzysy, katastrofy, kataklizmy „Człowiek wobec kryzysu bez granic” 15- 17 październik 2013r. ; Wystąpienie: Wpływ ekstremalnie niskich temperatur na psychikę człowieka – wybrane problemy” – Wanda Osikowska, Jan Przetacznik, Aneta Cichosz
 • Udział w Konferencji Interdyscyplinarnej „ Zdrowie i odporność psychiczna” 20 – 21 październik 2012r. ; Wystąpienie: „ Wykorzystanie technik psychoregulacyjnych do ochrony i odzyskiwania przez sportowców utraconych zasobów odpornościowych w świetle salutogenetycznej koncepcji A.Antonovsky’ego –  M.Herzig, A. Cichosz
 • Udział w Ogólnopolskiej konferencji naukowej „…I po Euro 2012; refleksjepsychologiczne i prawne” – 10.12.2012r.;   -  „Piąte miasto Euro 2012” czyli Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 w opinii studentek i studentów kierunku wychowanie fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – J.Basiaga-Pasternak, A, Cichosz
 • Udział w konferencji naukowej - Praktyczna Psychologia Sportu. Psychologiczne aspekty optymalizacji treningu sportowego i zdrowotnego.  AWF Kraków, 14-15.05.2010 r. Plakat: „Charakterystyka wybranych parametrów uwagi i właściwości psychomotorycznych u zawodników uprawiających strzelectwo sportowe.” – M.Herzig, A.Cichosz
 • Udział w konferencji naukowej - Praktyczna Psychologia Sportu. AWF Kraków, 14-15.05.2008r.

WYBRANE PUBLIKACJE 

 1. Marzanna Herzig ,  Aneta Cichosz ., Charakterystyka wybranych parametrów uwagi i właściwości psychomotorycznych u zawodników uprawiających strzelectwo sportowe. /w/: Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii., pod red. Blecharz J., Siekańska M., Tokarz A., 2012, AWF Kraków, s. 155-16

 2. Joanna Basiaga – Pasternak, Aneta Cichosz , Piąte miasto Euro 2012 czyli Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2012 w opinii studentek i studentów kierunku wychowanie fizyczne AWF w Krakowie . „ /w:/I po Euro 2012 – refleksje psychologiczne i prawne” AWF i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 3. Wanda Osikowska, Jan Przetacznik, Aneta Cichosz, Wpływ ekstremalnie niskich temperatur na psychikę człowieka – wybrane problemy w: Kryzysy, katastrofy. Kataklizmy – człowiek wobec kryzysu bez granic.