Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień szeroko pojętej psychologii zdrowia oraz schematów poznawczych. Jest również czynnym psychologiem klinicznym - pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzinami, a także współpracuje z placówkami edukacyjnymi i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

 

Zainteresowania naukowe:

  1. Schematy poznawcze
  2. Psychologia zdrowia
  3. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
  4. Statystyka i metodologia

 

Najważniejsze publikacje:

Agnieszka Wojtowicz, Barbara Wojtowicz, Michał Nessel: Wykorzystanie narzędzi psychologicznych do pomiaru poziomu jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych. Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", 2017(3), 321-332. ISSN 2081-2345

Agnieszka Wojtowicz, Barbara Wojtowicz: The need for cognitive closure and the level of creative behavior in relation to the comprehension and design of complex spatial structures. Czasopismo Techniczne, 2017(Volume 11), 69-83. DOI: 10.4467/2353737XCT.17.188.7419

Bogacz-Walancik A., Wojtowicz A., Kosiba G. Gacek M. 2017. Zachowania prozdrowotne studentów kierunków nauczycielskich a ich akceptacja dla roli edukacji zdrowotnej w szkole. W: Dziubiński Z., Jankowski KW. (red.), Kultura fizyczna a osobowość, s. 260-269.

Kosiba G., Bogacz-Walancik A., Wojtowicz A., Gacek M.. Obszary wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej wśród studentów wychowania fizycznego i innych specjalności nauczycielskich, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania we Wrocławiu 2017, 58, s. 79-88.

Kosiba G., Gacek M., Bogacz-Walancik A., Wojtowicz A. Zachowania prozdrowotne a satysfakcja z życia studentów kierunków nauczycielskich. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 2017, tom 20, nr 2(78), s. 79-93.

Kosiba G., Gacek M., Bogacz-Walancik A., Wojtowicz A. 2017. Wartości witalne w hierarchii wartości a styl życia studentów kierunków nauczycielskich. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 24, vol. 1; s. 21-40. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.002.

Michal Tyński, Agnieszka Wojtowicz, Bartłomiej Dobroczynski: The role of motivation in amateur basketball. Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences, 75(26), 2016. ISSN 1731-0652, e-ISSN 2353-3986

Grażyna Kosiba, Maria Gacek, Agnieszka Wojtowicz, Agnieszka Bogacz-Walancik: Health-Related Behaviours, Physical Activity and Perceived Life Satisfaction in the Academic Youth of Pedagogical Subjects in Cracow. Studies in Sport Humanities, 20, 6-215. e-ISSN 2450-9515

Grażyna Kosiba, Maria Gacek, Agnieszka Bogacz-Walancik, Agnieszka Wojtowicz: The lifestyle of students – future teachers. Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences, 74(26), 2016. ISSN 1731-0652, e-ISSN 2353-3986

Wojtowicz, A. i Wojtowicz, B. (2015). The Personal Need for Structure as a factor affecting the understanding and projecting of complex spacial structures. Technical Transaction. Architecture, 22, 63–73. ISSN 0011-4561

Wojtowicz, A. i Bryg, A. (2015). Motivation to participate in physical education classes among the pupils od 4th-6th grades of polish primary school and the pupils' perception of teacher's didactic style. Studies in Sport Humanities, 17, 18-26. Issn 2300-6412

Wojtowicz, B. i Wojtowicz, A. (2015). Intuitive perspective (freehand) and linear perspective (geometric). [w:] Żychowska, M.J. (red.), Challenges of the 21th Century. To draw, to paint or to use a computer, vol 2. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 181-185. ISSN 0860--97X

Siekańska, M., Blecharz, J. i Wojtowicz, A. (2013). The athlete's perception of coaches' behavior towards competitors with different sports level. Journal of Human Kinetics, 39, 231-242.

Wojtowicz, A. (2012). Możliwość wykorzystania elementów treningu piłki nożnej do wspierania procesu terapeutycznego dzieci i młodzieży z opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania. [w:] Blecharz, J., Siekańska, M. i Tokarz, A., Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii. Kraków: AWF Kraków, 367-381.

Wojtowicz, A. (2010). Eyewitness testimony in the context of the misinformation effect and cognitive scripts. Problems of Forensic Sciences, 82, 151–160.

Prowadzone przedmioty:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole (kierunek: Wychowanie fizyczne)

2. Psychologia kliniczna i psychoterapia (kierunek: Fizjoterapia SUM)

3. Podstawy psychologii (kierunek: Terapia zajęciowa)

4. Psychologia (kierunek: Fizjoterapia)

5. Odnowa psychiczna (kierunek: Wychowanie fizyczne)

Konferencje:

14.  Kongres FEPSAC, „Sport Psychology: Theories and Applications for Performance, Health and Humanity“, 14-19.07.15, Berno,  Szwajcaria.

Plakat: "Impulsiveness and talented athletes' development: Is low frustration tolerance always a risk factor of resignation from sport?"

Współautor: Małgorzata Siekańska, AWF Kraków

 

22-ga Międzynarodowa Konferencja "Geometria Grafika Komputer", 1-3.07.15, Kraków, Polska.

Wystąpienie: "The Personal Need for Structure as a factor affecting the understanding and projecting of complex spacial structures."

Współautor: Barbara Wojtowicz, Politechnika Krakowska

 

VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, 28-29.11.2015, Kraków, Polska

Wystąpienie: "Wpływ dezinformacji na funkcjonowanie pamięci w kontekście skryptów poznawczych."

Współautor: Romuald Polczyk, UJ

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praktyczna Psychologia Sportu "Koncepcje psychologiczne w treningu sportowym i zdrowotnym - nowe wyzwania", 19-20.05.16, Gdańsk, Polska

Wystąpienie:  "Motywacja do uczestnictwa w lekcjach WF w klasach IV-VI a styl prowadzenia lekcji przez nauczyciela"

Współautor: Agnieszka Bryg

 

AASP 31st Annual Conference. September 28 - October 1, 2016, Arizona Grand Resort, Phoenix, Arizona

Plakat: "Longitudinal associations between the use of mental performance strategies, performance satisfaction, and performance"

Współautor: Jan Blecharz, AWF Kraków, Magdalena Kruk, Aleksandra Łuszczyńska, SWPS

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek w zdrowiu i chorobie - promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja", 20.10-21.10 2016, Tarnów, Polska

Wystąpienie: "Analiza wybranych zmiennych chodu w warunkach dodatkowego zadania poznawczego u osoby zakwalifikowanej do aloplastyki całkowitej stawu biodrowego – doniesienie wstępne"

Współautorzy: Kreska-Korus Agnieszka, Golec Edward, Mętel Sylwia, Golec Joanna, Głodzik Jacek, Marchewka Jakub, Lewandowska Karolina, Krężałek Piotr

Publikacja w materiałach pokonferencyjnych: Kreska-Korus Agnieszka, Golec Edward, Mętel Sylwia, Golec Joanna, Głodzik Jacek, Marchewka Jakub, Lewandowska Karolina, Krężałek Piotr, Wojtowicz Agnieszka . Analiza wybranych zmiennych chodu w warunkach dodatkowego zadania poznawczego u osoby zakwalifikowanej do aloplastyki całkowitej stawu biodrowego - doniesienia wstępne, Człowiek w zdrowiu i chorobie : promocja zdrowia, leczenie, rehabilitacja: materiały konferencyjne, pod red. Agnieszki Jankowicz-Szymańskiej. Tarnów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016, s. 101-102.

 

ISSP 14th World Congress, Sevilla, Spain, 10.07-14.07.2017

Plakat: " Presentation and comparison of two research-based models of sport talent development environment designed in different cultural contexts"

Współautorzy: Małgorzata Siekańska

 

36 Kongres PTP "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa", 21.09-24.09.17, Gdańsk, Polska

Wystąpienie:  "Adaptacja i weryfikacja psychometryczna kwestionariusza do pomiaru motywacji do aktywności fizycznej Behavioral Regulation in Excercise Questionnaire 2"

Współautorzy: Marlena Banasik, Jacek Szalewski

 

36 Kongres PTP "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa", 21.09-24.09.17, Gdańsk, Polska

Wystąpienie:  "Praktyczne zastosowanie modelu środowiska wspierającego rozwój talentu sportowego"

Współautorzy: Małgorzata Siekańska, Tomasz Kurach

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Statystyczny pomiar jakości życia w układach regionalnych i krajowych. Dylematy i wyzwania, 2.10-3.10.17, Chęciny koło Kielc, Polska

Wystąpienie:  " Wykorzystanie narzędzi psychologicznych do pomiaru poziomu jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych."

Współautorzy: Barbara Wojtowicz, Michał Nessel (PK)

 

AASP 32st Annual Conference. Orlando, Florida, USA, 10.10-21.10.2017

Plakat: "Effective support of sports talent development: Presentation and application of research-based model"

Współautorzy: Małgorzata Siekańska

 

Ogólnopolska Konferencja "Starość na polskiej wsi - determinanty, szanse, zagrożenia", Częstochowa, Polska, 7.12.2017

Wystąpienie: "Porównanie poziomu samotności osób starszych z terenów zurbanizowanych i terenów wiejskich"

Wpółautorzy: M. Banasik, J. Basiaga-Pasternak, K. Drzewiecka

Ogólnopolska Konferencja "Starość na polskiej wsi - determinanty, szanse, zagrożenia", Częstochowa, Polska, 7.12.2017

Wystąpienie: "Porównanie jakości i satysfakcji z życia osób po 60 roku życia mieszkających na wsi i w mieście"

Wpółautorzy: M. Banasik, J. Basiaga-Pasternak, M. Dyląg

Ogólnopolska Konferencja "Starość na polskiej wsi - determinanty, szanse, zagrożenia", Częstochowa, Polska, 7.12.2017

Wystąpienie: "Dynamika emocji u osób starszych z terenów wiejskich oraz terenów zurbanizowanych"

Wpółautorzy: J. Basiaga-Pasternak, M. Banasik, M. Pająk