Krzysztof Wrześniewski

Ukończył psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień dotyczących agresji, stresu oraz lęku.

Zainteresowania naukowe:

  1. Zagadnienia agresji, lęku oraz stresu w sporcie
  2. Mindfulness
  3. Sporty walki
  4. Statystyka i metodologia

Najważniejsze publikacje:

  1. Kubacka-Jasiecka D., Wrześniewski K. (2012). Agresja i lęk w sportach walki. AWF Kraków – publikacja konferencyjna „praktyczna psychologia sportu. Psychologiczne aspekty optymalizacji treningu sportowego i zdrowotnego”.
  2. Woroniecki P., Wrześniewski K. (2010). Z badań nad solidarnością. „Mechanizm samospełniającego się proroctwa”. W: Roczniki Naukowe, Seria A, Nauki społeczne. Wydawnictwo uczelniane WSIiE TWP Olsztyn.
  3. Woroniecki P., Wrześniewski K. (2010). Solidarność a kultura indywidualizmu w społeczeństwie sieci”. W: E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Wydawnictwo KUL Lublin.

Wybrane konferencje:

  • Udział w konferencji naukowej - Praktyczna Psychologia Sportu. Psychologiczne aspekty optymalizacji treningu sportowego i zdrowotnego.  AWF Kraków, 14-15.05.2010 r. „Agresja i lęk w sportach walki” – Kubacka-Jasiecka D., Wrześniewski K.