dr hab. Halina Zdebska-Biziewska 

Wykształcenie:  1979-1983 studia w AWF im.B.Czecha w Krakowie, kierunek trenerski. Dyplom magistra sportu (z wyróżnieniem) i trenera II kl. piłki siatkowej (w przeszłości siatkarka AZS AWF Kraków).

1995r. - praca doktorska Bohater sportowy. Studium przypadku Bronisława Czecha (1908-1944),nagrodzona Brązowym Wawrzynem Olimpijskim PKOL`1996 w kategorii prac naukowych  o tematyce olimpijskiej.

2009r. – praca habilitacyjna Istota i wartości zespołowych gier sportowych.

Członek Rady Wydziału WFiS, Senatu, Wydziałowej Komisji Oceniającej, Uczelnianego Kolegium Wydawniczego, redaktor naczelna Studies in Sport Humanities. W kadencji 2011-2015 członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Kierownik Zakładu Pedagogiki oraz Pracowni Olimpizmu. Autorka książek i publikacji z zakresu teorii zespołowych gier sportowych, pedagogiki, filozofii i socjologii sportu, olimpizmu.Ściśle współpracuje z polskim i międzynarodowym ruchem olimpijskim (członek Polskiej Akademii Olimpijskiej PKOL, przewodnicząca Klubu Fair Play PKOL, członek zarządu Międzynarodowego Komitetu im.P.de Coubertina (CIPC).

Znajomość języków obcych: język angielski (bardzo dobra), język rosyjski (dobra).

Staże zagraniczne: Uniwersytet  J.A.Komeńskiego w Bratysławie (2011),Uniwersytet O`Porto,Portugalia (2013),International Olympic Academy, Olympia, Greece (1996,2001,2005,2010,2012,2014,2015).

Nagrody i wyróżnienia: Srebrna Odznaka AZS (1984r.),Złota Odznaka OZPS(1988r.),Brązowy Warzyn Olimpijski PKOL`1996,Srebrny Krzyż Zasługi (2005r.),„Przyjaciel sportu”`2001 Nagroda Honorowa Prezydenta Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa,Medal 90-lecia PKOL (2009r.),Medal 30-lecia Polskiej Akademii Olimpijskiej (2014r.).

Prowadzone przedmioty: pedagogika w kulturze fizycznej, olimpizm, filozofia sportu i olimpizmu oraz w ramach programu Erasmus Theory and Methodology of Volleyball, Olympism.

Ważniejsze publikacje:

a/książki:

  1. Zdebska Halina , Bohater sportowy. Studium indywidualnego przypadku Bronisława Czecha (1908-1944). Wyd. Naukowe Fall, Kraków 1996.
  2. Uzarowicz J., Zdebska H., Piłka siatkowa : program szkolenia dzieci i młodzieży.  Centralny Ośrodek Sportu ; Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1998
  3. Zdebska H., Mistrzowie nart, Fall, Kraków 2000.
  4. Zdebska Halina , Bohater sportowy. Studium indywidualnego przypadku Bronisława Czecha (1908-1944). Wyd. Naukowe Fall, Kraków 2007 (Wyd.III, rozszerzone ).              
  5. Stanowski A.,Zdebska H., Małysz .Bogu dziękuję, Wyd.Biały Kruk, Kraków 2001
  6. Kasza W., Zdebska H., Piłka siatkowa : obrona pola w ujęciu taktycznym. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 2007.
  7. Zdebska H., Istota i wartości zespołowych gier sportowych,  Monografia AWF, Kraków 2008.