Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską, doktorską związaną z Bydgoszczą i obronioną w roku akademickim 2016/2017.