1. Format A4
 2. Drukowanie dwustronne
 3. Marginesy:

-         strona pierwsza / tytułowa/

górny: 4,5cm, dolny: 2,5cm,

-       pozostałe strony

górny: 2,5cm, dolny: 2,5cm,

                        lewy: na stronach nieparzystych 3,5cm, na stronach parzystych 1,5cm,

            prawy: na stronach nieparzystych 1,5cm, na stronach parzystych 3,5cm.

 1. Student składa pracę w formie elektronicznej (na płycie CD) oraz JEDEN egzemplarz pracy w formie papierowej, oprawione metodą bindowania kanałowego.

Formatowanie tekstu pracy:

 • numeracja stron automatyczna – położenie numeru w dole strony, wyrównanie zewnętrzne,
 • pierwsza strona bez numeru – strona tytułowa /patrz wzór/,
 • druga strona - spis treści,
 • na końcu pracy streszczenie, a po streszczeniu strona z oświadczeniem
 • czcionka tekstu - Times New Roman „12”, niepogrubiona,
 • interlinia 1,5 wiersza,
 • odstęp między wyrazami - jedna spacja,
 • koniec wiersza nie powinien być zakończony pojedynczą literą lub spójnikiem. Należy je przenieść do następnego wiersza za pomocą „twardej spacji”,
  ( klawisz: Ctrl + Shift + spacja),
 • tytułu rozdziału Times New Roman „13”, pogrubiony, umieszczony na początku strony
 • tytuł podrozdziału Times New Roman „12”, pogrubiony pisany od nowego wiersza
 • pierwszy wiersz - wcięcie specjalne 0,5 - akapity konsekwentnie w całej pracy,
 • ustala się stałą wartości wielkości wcięcia przy wyliczaniu zagadnień,
 • cudzysłowów można stosować głównie do cytatów,
 • tabele – należy numerować w kolejności w całej pracy, ich opis umieszcza się nad tabelą,
 • ryciny – należy numerować w kolejności w całej pracy, ich opis umieszcza się pod ryciną,
 • tabele i ryciny nie powinny być dzielone stronami.


 

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ

 

 

 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 im. BRONISŁAWA CZECHA

W KRAKOWIE

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

 

 

 

PRACA LICENCJACKA/ MAGISTERSKA

 

 

 

 

Imię i nazwisko

 

 

 

Tytuł pracy

 

 

 

 

 

Praca napisana w Instytucie/Katedrze/Zakładzie/

        Promotor:

 

 

Kraków rok