INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej (studia I stopnia) oraz w szkole ponadpodstawowej/szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi (studia II stopnia) odbywa się w wymiarze 30h w szkołach na terenie Krakowa, w około 5 osobowych grupach.

  1. Grupy przychodzą rano do wyznaczonej szkoły wraz ze skierowaniem na praktyki (jedno na grupę)
  2. Praktyka najczęściej odbywa się w godzinach 8.00 - 13.00 
  3. Każdy student musi nosić ze sobą regulamin, kartę zaliczenia praktyki oraz dziennik praktyk
  4. W pierwszym dniu, każda grupa musi przygotować harmonogram praktyki, który ma zostać złożony do teczki praktyk znajdującej się na portierni budynku "Jordanówka" (praktyka w szkole podstawowej) lub sekretariacie praktyk w budynku głównym (praktyka w gimnazjum)
  5. W pierwszym i ostatnim dniu praktyki należy w sekretariacie szkoły potwierdzić w dzienniku praktyk pieczątkami szkoły i dyrekcji (wraz z podpisem) fakt rozpoczęcia i zakończenia praktyki
  6. W dzienniku praktyk ma znaleźć się: pieczątka szkoły i dyrekcji placówki wraz z podpisem potwierdzającym Państwa obecność na praktykach, krótki opis zajęć każdego dnia praktyk potwierdzony podpisem opiekuna praktyk, Państwa opinia o praktyce (wypełniania po zakończeniu praktyk)
  7. Oprócz uzupełnionego dziennika praktyk konieczne jest uzyskanie potwierdzenia realizacji każdego zadania praktyk w karcie zaliczenia praktyk, a także uzyskanie opinii od opiekuna praktyk - również w karcie zaliczenia
  8. Uzupełnione dokumenty należy złożyć u pracownika AWF w Krakowie, który kontrolował praktykę w danej szkole
  9. Z praktyk psychologiczno-pedagogicznych uzyskuje się ZALICZENIE

Osoby zajmujące się praktyką psychologiczno-pedagogiczną:

Kierownik praktyk: dr Agnieszka Wojtowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat praktyk: Anna Teleśnicka-Piekarska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy sekretariatu praktyk (Budynek Główny, paw. III, pok. 318): 8.30-13.30 

PRAKTYKA w Gimnazjum - semestr letni 2018/2019

Bardzo proszę po zakończonej praktyce zostawić w sekretariacie INS (p.210 budynek "Jordanówka") teczki z dziennikami praktyk i kartami zaliczenia praktyk poszczególnych grup (grupa=osoby przypisane na praktyki do jednej szkoły), podpisane numerem szkoły, jej adresem oraz nazwiskiem osoby kontrolującej. Nazwiska osób kontrolujących daną szkołę znajdują się w załączniku "Praktyka w Gimnazjum 2018-2019 - Nazwiska osób kontrolujących".

PRAKTYKA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę w miejscu zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach, również studenci studiów stacjonarnych,  po uzyskaniu zgody od kierownika praktyk, mogą odbywać praktykę w miejscu zamieszkania.
UWAGA!!! Jednocześnie prosimy o dołączenie zgody Dyrekcji szkoły na opiekę konkretnego nauczyciela nad studentem w określonym terminie.