W opracowaniu... - zawarta w: Programy kształcenia