prof. dr hab. Jan Blecharz

 • (2004) Motywacja jako podstawa sukcesu w sporcie, w: Krawczyński M., Nowicki D., red., Psychologia w treningu dzieci i młodzieży, COS, Warszawa .
 • (2004) Zdebski J., Blecharz J.,Looking for an optimum model of athlete’s support, Biology of Sport, 21 Nr 2, 2004

dr Joanna Basiaga-Pasternak

 • (2005) Struktura osobowości zawodników hokeja na lodzie, Sporty zimowe. Strategia rozwoju – badania naukowe. Studia i Monografie nr 31, Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków
 • (2001) Preferowane sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach gry przez studentów uprawiających piłkę nożną, Człowiek i Ruch (Human Movement), Nr 1 (3)

dr Małgorzata Siekańska (wybrane publikacje)

 • (2005) Zadowolenie z pracy zawodowej osób zdolnych. Lublin. Wydawnictwo Naukowe KUL.
 • (2005) Blecharz J., Siekańska M., 2005. Physical Trauma and Mental Condition of the Athlete, Medicina Sportiva, vol. 9.
 • Sekowski, A., Siekanska, M., Klinkosz, W. (2009) „On individual differences in giftedness” International Handbook on Giftedness (L.V. Shavinina, ed.), Chapter 21, 469-487. Springer Science & Business Media B.V
 • Blecharz, J., Siekańska M. (red.) (2009). „Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie”. Kraków: Wydawnictwo AWF.
 • Siekańska, M., Wójcik, B. (2009) „Psychologiczne czynniki sprzyjające podejmowaniu i kontynuowaniu aktywności ruchowej przez kobiety w wieku emerytalnym” [W:] M. Guszkowska (red.), Aktywność ruchowa kobiet. Formy, uwarunkowania, korzyści, zagrożenia, 127-138. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego.
 • Blecharz, J., Siekańska, M. (2009). „Mój sport, moja radość. Dziesięć zasad treningu dla dzieci uprawiających sport. Gdańsk: GWP
 • Siekańska, M. (2009). „Psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem uzdolnionym sportowo”. [W:] J. Blecharz, M. Siekańska (red.), Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie, 32-44. Kraków: Wydawnictwo AWF.
 • Siekańska, M. (2009). “Rola zdolności twórczych i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów w sporcie wyczynowym dzieci i młodzieży”. [W:] K.J. Szmidt i W. Ligęza (red.), Twórczość dzieci i młodzieży: Stymulowanie – Badanie – Wsparcie. 231-247. Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji.
 • Siekańska, M. (2009) „Godnie wygrywać, godnie przegrywać – o rywalizacji nie tylko w sporcie”. Psychologia w Szkole, 4(20), Zima 2008).
 • Siekańska, M. (2008) “National academic award winners over time: their family situation, education and interpersonal relations” (Sękowski, A., Siekańska, M.) High Ability Studies, Vol. 19, No. 2, December 2008, pp. 155-171.

mgr Marzanna Herzig

 • ((2000) Poradnik psychologiczny menedżera sportu. PKMS nr 11, Warszawa.
 • Herzig M., 2001, Odnowa psychiczna. /w/: Odnowa biologiczna i psychiczna menedżera sportu. PKMS nr 18, Warszawa
 • (2002) Znaczenie umiejętności społecznych w nowym kształcie pracy trenera. /w/: Wychowanie Fizyczne i Sport, t. XLVI, vol. 46, Suplement nr 1, cz.1.
 • Herzig M., 2005, Wstęp do psychologii zarządzania sportem. PKMS nr 27,Warszawa