Współpraca AWF Kraków z Uniwersytetem Jagiellońskim


AWF Kraków od 2007 roku współpracuje z UJ w zakresie wspólnego kształcenia studentów. 4 marca 2013 roku zostało podpisane porozumienie regulujące zasady dalszej współpracy pomiędzy obu uczelniami. Współpraca obejmuje:

  • kształcenie studentów UJ na AWF w ramach ścieżki specjalistycznej "Psychologia Sportu" i modułu "Psychologia Sportu" w wymiarze 120 godzin dydaktycznych w każdym roku akademickim,
  • kształcenie studentów AWF na UJ w ramach specjalnego modułu "Psychologia rehabilitacji i osobowości" również w wymiarze 120 godzin w roku akademickim.

Prowadzenie zajęć realizują: Instytut Psychologii UJ oraz Instytut Psychologii Stosowanej UJ. Ze strony Akademii Wychowania Fizycznego wiodącą rolę w tej wymianie pełni Zakład Psychologii AWF Kraków.

Zajęcia w ramach specjalizacji (modułu) z psychologii sportu odbywają się w obiektach AWF Kraków i są prowadzone przez pracowników naukowych naszej uczelni. Oprócz zajęć z psychologii sportu studenci UJ zdobywają wiedzę z zakresu fizjologii wysiłku, anatomii czynnościowej i topograficznej człowieka, biomechaniki sportu oraz teorii sportu.

Wspomniane powyżej porozumienie, w Sali Senackiej Collegium Novum UJ, podpisali: prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki, oraz prof. dr hab. Edward Mleczko, prorektor ds. nauki Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Obecni byli również: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, prof. dr hab. Aleksandra Tokarz i dr hab. Jan Blecharz prof. nadzw.