Z inicjatywy Małopolskiego Kuratora Oświaty, wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie
w dniu 17 czerwca 2014 r. na terenie obiektów AWF zorganizowana została konferencja „Małopolska Szkoła 
w Ruchu – Dobre Praktyki”. Konferencja stanowiła podsumowanie działań małopolskich szkół i placówek, 
w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku szkolnego 2013/2014, 
rokiem „Szkoły w Ruchu”. 

W ramach programu "Małopolska Szkoła w Ruchu - Dobre Praktyki" zorganizowane zostały konferencje szkoleniowo-metodyczne w różnych miastach Małopolski. Konferencje organizowane były przez AWF w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz uczelnie i szkoły, które były gospodarzmi konferencji. Jak dotąd odbyły się 4 konferencje:

  • Wychowanie fizyczne i sport w teorii i praktyce - Oświęcim
  • Aktywność fizyczna w kontekście współpracy przedszkola, szkoły i rodziny - Tarnów
  • Małopolska Szkoła w Ruchu - Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach lekcji wychowania fizycznego - praktyczne sposoby realizacji - Nowy Sącz
  • Małopolska Szkoła w Ruchu - Alternatywne formy wychowania fizycznego - Nowy Targ
  • W dniu 23 czerwca 2015 roku odbyła się w Krakowie konferencja podsumowująca wszystkie dotychczasowe spotkania. Na terenie AWF w Krakowie spotkali nauczyciele, trenerzy i naukowcy, aby podsumować wnioski z dotychczasowych konferencji oraz sformułować obszary wspólnych działań badawczo-rozwojowych. Na konferencji podsumowującej wszystkie biorące w niej udział środowiska (nauczycielskie, trenerskie, przedstawicieli Kuratorium Oświaty i pracowników naukowo-dydaktycznych AWF) wyraziły chęć i potrzebę kontynuowania dalszych spotkań w celu wymiany doświadczeń i umiejętności. Należy mieć nadzieję, że idea spotkań w poszukiwaniu "Dobrych Praktyk" w szkolnym wychowaniu fizycznym będzie kontynuowana.    

W zamieszczonych poniżej załącznikach znajdują się szczegółowe informacje o wymienionych konferencjach.

9 czerwca 2015 w AWF w Krakowie odbyła się też Konferencja podsumowująca realizację unijnego projektu "Praktyczne Wychowanie Fizyczne - opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku - Wychowanie Fizyczne w AWF w Krakowie". Projekt realizowany był w latach 2011-2015. Wzięło w nim udział 540 studentów oraz 134 nauczycieli wychowanie fizycznego z 65 szkół Gminy Miejskiej Kraków.

(program konferencji w załączniku)

16.12.2015 roku odbędzie się Konferencja Metodyczna pt.: Ocena szkolna w wychowaniu fizycznym, organizowana przez Zakład Teorii i Metodyki WF we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie. Program konferencji zamieszczony jest w załączniku. Serdecznie zapraszamy.