Pracownicy Zakładu realizują zajęcia z następujących przedmiotów:


Teoria wychowania fizycznego
Metodyka wychowania fizycznego
Teoria i Metodyka (zaawansowana) wychowania fizycznego
Zabawy i gry ruchowe
Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjnej
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
Specjalizacja zawodowa (menadżerska)

Praktyka zawodowa marketingowo-organizacyjna

Programy poszczególnych przedmiotów znajdują się w  "Kartach przedmiotów", które są dostępne na stronie: http://syllabus.awf.krakow.pl