Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

Treści programowe poszczególnych przedmiotów prowadzonych przez pracowników Zakładu TiM WF znajdują się w  "Kartach przedmiotów", które są dostępne na stronie: http://syllabus.awf.krakow.pl