dr Przemysław Bujas – Kierownik Zespołu Dydaktycznego Antropomotoryki w zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki w Instytucie Sportu . Jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, adiunktem w Zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki.

Posiada tytuł trenera narciarstwa zjazdowego, instruktora snowboardu, łyżwiarstwa szybkiego oraz rolkarstwa.

W latach 2006-2007 był głównym wykonawcą projektu promotorskiego finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (grant numer 2 P05D 057 30) pod tytułem „Symetria asymetria motoryczna u młodych piłkarzy nożnych”.

Problemtyka badawcza:

  • symetria i asymetria funkcjonalna w sporcie wyczynowym,
  • koordynacja ruchowa człowieka ze szczególnym uwzględnieniem równowagi ruchowej i stabilności ludzkiego ciała.

Jest autorem około 50 prac naukowych w zakresie w/w tematyki.

Publikacje:

 do 2008 roku

 od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich