dr hab. Szymon Krasicki prof. AWF

 

1962 – tytuł magistra wychowania fizycznego w AWF Kraków

1964 – tytuł trenera klasy II w narciarstwie

1970 – tytuł trenera klasy kasy I w narciarstwie

1978 – tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej,

1980 – tytuł trenera klasy Mistrzowskiej w narciarstwie,

1996 – tytuł doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej,

Publikacje:

- do roku 2008

- od roku 2009

Problematyka badawcza:

  • problematyka dotycząca sportowego oraz rekreacyjnego uprawiania narciarstwa biegowego,
  • problematyka związana z szeroko pojętą różnorodną aktywnością fizyczną człowieka,
  • problematyka dotycząca olimpizmu oraz współczesnego sportu.

Tematyka zakończonych prac magisterskich: