• Biografia zawodowa
  1982- 1990 – asystent i starszy asystent w Zakładzie Lekkoatletyki Katedry Sportów Indywidualnych w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
  1991-2001 – adiunkt w Zakładzie Lekkoatletyki Katedry Sportów Indywidualnych w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
  2001-2002 – profesor nadzwyczajny w Instytucie Turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
  2002- 2009 – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Lekkoatletyki w Instytucie Sportu w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
  2004-2006 - profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, Wydział Zarządzania
  2008-2010 - profesor nadzwyczajny ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji
  od 2008 - profesor nadzwyczajny Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Teorii i Metodyki Sportu
  od 2011 - profesor nadzwyczajny PWSZ w Oświęcimiu, Instytut Wychowania Fizycznego i Sporty
 • 2012 – członek sztabu szkoleniowego PZKol grupa MTB w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Londynie
 • 2013- członek sztabu szkoleniowego Rosyjskiej Federacji Kolarskiej grupa MTB – kadra kolarska Federacji Rosyjskiej
 • Od 2001 do aktualnie – konsultant  w zakresie przygotowania motorycznego i oceny fizjologicznej kadr narodowych Polski we wszystkich kategoriach wiekowych w hokeju na lodzie
 • Wielokrotny uczestnik Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie jako członek sztabu szkoleniowego
 • Konsultant w przygotowaniach polskich reprezentantów do Igrzysk Olimpijskich w Sydney, Atenach , Pekinie i Londynie (lekkoatletyka, judo, kolarstwo, pływanie osób niepełnosprawnych)
 • Konsultant reprezentacji Słowacji w biathlonie przed Igrzyskami Olimpijskimi w Vancouver 2010


Doświadczenia organizacyjne
2001-2002 – z-ca dyrektora ds nauki w Instytucie Turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
2002- 2005 – z-ca dyrektora ds nauki w Instytucie Sportu w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
2002-2009 – kierownik Zakładu Lekkoatletyki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
2005-2008 – przewodniczący Senackiej Komisji Nauki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
2008-2010 – kierownik Katedry Teorii i Metodyki Aktywności Ruchowej w ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji
od 2008– 2012 kierownik Zakładu Teorii Metodyki Sportu w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Teorii i Metodyki Sportu
od 2011 – dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w PWSZ w Oświęcimiu

Problematyka badawcza
diagnostyka treningu sportowego, optymalizacja obciążeń treningowych, analiza walki sportowej, trening interwałowy, trening w warunkach hipoksji wysokościowej

Aktualnie realizowane granty:

RSA1 002951, MNiSzW – AWF Kraków. Tytuł projektu: „Diagnostyka procesu treningu sportowego, ocena predyspozycji do szkolenia sportowego na wszystkich poziomach kariery sportowej, kierowanie przygotowaniem sportowym zawodników do docelowych imprez sportowych (Uniwersjada, Mistrzostwa Świata i Europy, Igrzyska Olimpijskie)”.

Wykłady w ośrodkach zagranicznych z zakresu teorii sportu

 •  Litewska Akademia Kultury Fizycznej w Kownie 20-26.04. 2005 ,
 • Łotewska Akademia Kultury Fizycznej w Rydze 18-23.04. 2006 oraz 03-09.06.2007,
 • University of West Bohemia in Pilsen 10-16.04.2008 oraz 29.03-04.04.2010,
 • Charles University in Prague 16-24.04.2008,
 • Litewska Akademia Kultury Fizycznej w Kownie 02-08.06.2008.

Staże naukowe
• studia doktoranckie w Centralnym Instytucie Kultury Fizycznej w Moskwie. 1987-1990
• staż naukowy w Rosyjskiej Państwowej Akademii Kultury Fizycznej w Moskwie, 1998-2000
• University of Central Lancashire in Preston (W. Brytania) 05-18.05. 2008
• Centre for Applied Sport and Exercise Sciences University of Central Lancashire in Preston (W. Brytania) 17-30.04. 2009

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych (wybrane)
Pre-Olympic Congress. International Congress on Sport Science, Sports Medicine and Physical Education, Sport Medicine Australia, ICSSPE, ACHPER Brisbane, Australia, 9-12.09.2000.
• International Congress on Bridging Sport, Exercise and Lifestyle Activity for Health, Lahti, Finland, 13-15.02.2001.
• ECSS – German Sport University. 6th Annual Congress of European College of Sport Science “Perspectives and Profiles”, Cologne, Germany, 24-28.07.2001.
• IOC Medical Commission, VII IOC Olympic World Congress on Sport Sciences, Athens, Greece, 07-11.10.2003.
• 8th Annual Congress European College Sports Sciences, ECSS - Institute of Sport Science, University of Salzburg. 9-12.2003.
• Pre Olympic Congress 2004, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 6-11.08.2004.
• , 9th Annual Congress European College of Sport Science, France, 3-6.07.2004. Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Universite d’Auvergne Clermont Ferrand
• International Scientific Conference „Atletika 2004“, Banska Bystrica, 25-26.11.2004. Banska Bystrica, KTVS UMB,
• 10th Annual Congress of the European College of Sport Science, ECSS – Sport Medicine Association of Serbia, 13-16.07.2005.
• 11th Annual Congress of the European College of Sport Science – University of Bern, University of Lausanne, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Swiss Society of Sport Medicine, , Switzerland, 5-8.07.2006.
• The British Association of Sport and Exercise Sciences, The 2006 Annual BASES Conferences „From Education to Application”, University of Wolverhampton, 11-13.09.2006.
• 12th Annual Congress of the European College of Sport Science Department of Biology of Physical Activity and LIKES Research Center, University of Jyväskylä, , Finland, 11-14.07.2007.
• The British Association of Sport and Exercise Sciences, University of Bath School for Health. The 2007 Annual BASES Conferences, 12-14.09.2007.
• 13th Annual Congress of the European College Sports Sciences by the sea, Faculdade de Matricidade Humana Universidade Technica de Lisboa, Estoril Portugal, 9-12.07.2008.
• The 2008 Annual BASES Conferences , The British Association of Sport and Exercise Sciences, Brunel University West London, W. Brytania, 02-04.09.2008.
• International Scientific Conferences Sport Games in Light Empirical Reserchesl, International Scientific Society Sport Games and Academy of Physical Education, Kraków, 2009.
• 2009. International scientific conferences. Diagnostics in sport 2009. Presov, Slovakia, 24-25.06.2009.
2010. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zdrowie i sprawność pod kontrolą. Aktywność na całe życie. PWZS w Krośnie. 15-16.10.2010. Krosno
• 2010. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Hry 2010. Katedra Telesne a Sportivni Vychovy Pedagogicke Fakulty ZCU v Pilzni. Republika Czeska. 9-11.04.2010.
• 2011. 3. ročník mezinárodního vědeckého semináře. Univerzita Karlova v Praze. Katedra sportovních her FTVS. Výzkumných záměrů. Aktivní životní styl v biosociálním kontextu. Herní výkon ve sportovních hrách. Trénink mládeže. 20.10. 2011.

Dorobek naukowy (wybrany)
Publikacje zwarte:
• Gabryś T., Rutkowski T. [2002]. Hokej na lodzie. Program szkolenia dzieci i młodzieży. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa :177s.
• Wolkow N.,Szmatlan-Gabryś U., Gabryś T. [2003]. Hipoksja w treningu sportowym. Interwałowy trening hipoksyczny. AWF Warszawa, Seria: Studia i Monografie nr 90,
• Gabryś T., Borek Z., Szmatlan-Gabryś U., Gromisz W. [2004] Test Wingate. Wyższa Szkoła w Żywcu -134s
• Gabryś T,, Szmatlan-Gabryś U., Ficek K. [2004]. Biomedyczne podstawy treningu dzieci i młodzieży. COS Warszawa, -235 s
• Wołkow N., Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U. [2007] Sportowy trening interwałowy. Założenia teoretyczne, rozwiązania praktyczne. Studia i Monografie nr 119 AWF Warszawa, Warszawa :138s.
• Szopa J., Gabryś T. [2004]. Sport training in interdisciplinary scientific researches. (ed.).. Faculty of Management. Technical University of Częstochowa
• Gabryś T., Borek Z.: [2005]. Lekkoatletyka. Podręcznik dla studentów, nauczycieli i trenerów.Biegi i chód sportowy (cz.1) Fundacja AWF. Katowice. s. 335
• Borek Z., Gabryś T., [2007]. Lekkoatletyka. Podręcznik dla studentów, nauczycieli i trenerów. Skoki, rzuty i wieloboje (cz.2) AWF. Katowice. s. 341

 • Kasa, J., Gabrys T., Szmatlan-Gabrys U., Gorner K. [2012] Wstęp do antropomotoryki sportu dla wszystkich z elementami teorii treningu. PWSZ Oświęcim, 4SportLab Warszawa

Publikacje w czasopismach i rozdziały w podręcznikach:
• Czarkowska-Paczek B., Bartłomiejczyk I., Gabryś T., Przybylski J., Nowak M., Paczek L.: [2005] Lack of relationship between interleukin-6 and CRP levels in healthy male athletes. Immunology Letters 99 s.136-140
• Gabrys T., Szmatlan-Gabrys U., Stanula A., Koziel M. [2007] Profile of aerobic and anaerobic capacity of junior and senior elite ice hockey players. J.Sports Sciences V.25 N.3 :356-357
• Gabrys T., Staszkiewicz R., Ozimek M., Szmatlan-Gabrys U. [2007] Vertical dispacement of the centre of gravity during treadmill walking. J.Sports Sciences V.25 N.3 :357
• Szmatlan-Gabryś U., Langfort J., Stanula A., Chalimoniuk M., Gabryś T. [2006]. Changes in Aerobic and Anaerobic Capacity of Junior Ice Hockey Players in Response to Specific Training. Journal of Human Kinetics Vol. 15 :75-82.
• Szmatlan-Gabryś U., Chalimoniuk M., Langfort J., Gabryś T. 2007. Aerobic and anaerobic capacities of Polish National Junior Team (U-18) the ice-hockey players recorded during competitive period. Medicina Sportiva V.11 No.4 Suppl. 4 Biological and medical aspects of physical activity (ed.) GABRYŚ T. s. S 91-S96.
• Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U. [2002]. Laboratory methods in diagnostics of cyclists’ anaerobic capacity. Sport Science (LT), V.27, No.1:32-36.
• Szmatlan-Gabryś U., Ozimek M., Gabryś T., Borek Z. [2003]. Diagnostics of anaerobic endurance of football players by cycloergometric and running test – comparative analysis. Sport Science (LT), 1 (31) : 15-18.
• Szmatlan-Gabryś U., Hołub M., Ozimek M., Mróż A., Gabryś T. [2004] Evaluation of anaerobic endurance of rowers in laboratory tests. Sport Science (LT), 2 (36) :25-30. ISSN 1392-1401.
• Szmatlan-Gabryś U., Cepulenas A., Gabryś T., Gromisz W., Mróz A., Plewa M. [2004]. Anaerobic threshold indices of cross-country skiers during preparatory yearly macrocycle period. Education. Physical Training. Sport, 3(53), :65-73.
• Gabryś T., Cepulenas A., Szmatlan-Gabryś U., Mróz A., Plewa M. [2004]. New concept of specific exercise test in diagnosis of anaerobic endurance in cross-country skiers. Education. Physical Training. Sport, 4(54), :40-51. ISSN 1392-5644. Czarkowska-Pączek B., Gabrys T. [2006]. Wydolność fizyczna organizmu (w) Zarys fizjologii wysiłku fizycznego (red. Czarkowska-Pączek B., Przybylski J.) Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner Wrocław:23-34
• Gabrys T. Czarkowska-Pączek B., [2006]. Fizjologiczne podstawy treningu sportowego (w) Zarys fizjologii wysiłku fizycznego (red. Czarkowska-Pączek B., Przybylski J.) Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner Wrocław:139-158
• Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U., Ozimek M., Staszkiewicz R.: Criteria of ergometric dependence power vs. time in the assessment of anaerobic power and capacity in 18-year old hockey players. Sport Science, 2009, 2: 53-57.
• Gabryś T., Garnys M., Szmatlan-Gabryś U., Bottoms L.: Diagnostics of endurance in judo. Acta Facultatis exercitations corporis universitatis Presoviensis, 2009, V. 2: 44-54.
• Stupnicki R., Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U., Tomaszewski P.: Fitting a single-phase model to the post-exercise changes in heart rate and oxygen uptake. Physiological Research, 2010, 59: 357-362.

Nagrody

 1. Doktorat honorowy w Uniwersytecie Medycznym w Colombo, Sri Lanca (1996)
 2. Nagroda – wielokrotnie J.M. Rektora AWF w Warszawie,
 3. Nagroda  J.M. Rektora AWF w Katowicach,
 4. Nagroda  J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Publikacje:

do 2008 roku

od 2009 roku